Vyplývá to z pravidelného průzkumu o informační bezpečnosti ve firmách, provedeného konzultanty z EY mezi 1 825 respondenty z 60 zemí světa včetně Česka. Zatímco Češi (75 % respondentů) stále považují nespokojené zaměstnance za nejpravděpodobnější zdroj útoku, ve světě byli za největší hrozbu – poprvé za sedmnáctiletou historii průzkumu – označeni kyberzločinci a hackeři.

Firmám chybí pružnost, prostředky i schopnosti nutné k tomu, aby dokázaly eliminovat známé slabiny a dostatečně se v otázkách kybernetické bezpečnosti zorientovaly. Celých 43 % účastníků průzkumu celosvětově a 50 % českých respondentů přiznává, že suma vyčleněná podnikem na informační bezpečnost se v nadcházejících dvanácti měsících navzdory sílícím hrozbám nezvýší.

58 %

českých respondentů v průzkumu uvedlo, že na identifikovaný bezpečnostní incident reagují od 10 minut do jedné hodiny, ve světě tak odpovědělo pouze 37 %. Češi si tak v odhalování cílených útoků kyberkriminality velmi věří.

 

Celkové výdaje na informační bezpečnost jsou v České republice v porovnání se světem nižší a rozpočet roste pomaleji. 69 % českých respondentů uvádí rozpočet méně než 20 mil. Kč (ve světě je to 54 %).

Za jednu z hlavních překážek rozvoje zabezpečení informací označila více než polovina dotazovaných (53 %) nedostatek kvalifikovaných pracovníků, v České republice je o tom přesvědčeno dokonce 75 % účastníků. Pouze 5 % zahrnutých společností celosvětově dále disponuje týmem specializovaným na analýzu relevantních hrozeb. Uvedené údaje se příliš neliší od roku 2013, kdy na nedostatek odborných zdrojů poukázalo 50 % firem a specialisty, kteří by se zabývali výhradně bezpečnostními hrozbami, zaměstnávala necelá 4 % podniků.

Související