Společnost TS Plzeň, a. s., zajišťuje již více než 150 let konstrukci a výrobu strojů a zařízení, mezi nejvýznamnější výrobky patří v současnosti hydraulické i vulkanizační lisy, zařízení válcoven či třtinových cukrovarů a divadelní technika. Systém OKbase se bude starat o 260 zaměstnanců a pomůže společnosti TS Plzeň zjednodušit procesy a administrativu v oblasti personální a mzdové agendy.

OKsystem získala v létě 2014 v otevřeném zadávacím řízení veřejnou zakázku Ministerstva kultury na implementaci personálního systému včetně následné technické podpory. Systém OKbase byl ve velmi krátké době 60 dní od podepsání smlouvy předán do rutinního provozu. V rámci projektu OKsystem úspěšně zajistil migraci dat z dříve používaného systému. Ministerstvo kultury bude využívat personální a platový modul, jehož prostřednictvím bude zpracovávat data a vyplácet více než 300 kmenových zaměstnanců a zároveň bude řešit až 1 500 dohod o provedení práce.

Související