Michal Houštecký

ředitel divize EA a OBS, Arbes Technologies

 
Vladimír Bartoš

ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika

 

Robert Havránek

produktový manažer serverové divize Microsoft

 

Kdy se vyplatí společnostem investovat do business intelligence řešení? Jaká kritéria se zvažují?

Houštecký: Primárním důvodem pro investici do BI je nízká úroveň pokrytí reportingových a analytických procesů. Ta se projevuje vysokou režií spojenou se zpracováním dat a přípravou reportingových výstupů, nejasnou terminologií sledovaných výkonnostních ukazatelů a nesjednocenou podobou reportů, nedostupností reportů v momentě potřeby atd. Sekundárním důvodem je aplikace nových procesů, jako jsou např. plánování, profitabilita, segmentace, vytěžování nestrukturovaných dat apod.

Kritériem je především cena, rychlost nasazení, technologie, funkcionalita, jazyková lokalizace, uživatelská přívětivost, stabilita dodavatele a následná podpora. BI systémy slouží pro podporu rozhodování a měly by být zastoupeny v každé společnosti nezávisle na velikosti a segmentu.

Bartoš: Rozhodnutí, zda a kdy investovat do BI, je velmi závislé na úrovni ERP systému, který aktuálně používáte, a to ve dvou rozměrech:

1) Množství a kvalita dat v ERP. Několikrát jsem se setkal s klienty, kteří řešili nedostatek informací z ERP systému masivní investicí do BI, a pak byli zklamáni, že BI jim potřebné informace nedokáže vyčarovat. Existence dat pro podporu rozhodování v ERP systému je nutnou podmínkou pro úspěšnou implementaci BI.

2) Schopnost ERP systému zobrazovat informace ve vhodné formě. Kvalitní informační systémy dokážou již v základní instalaci poskytnout analytické nástroje téměř na stejné úrovni jako BI. Mnoho ERP systémů však v této oblasti zaostává. Pokud takový systém nechcete v budoucích pěti letech měnit a jste si jisti, že obsahuje potřebná data, jen se k nim nedokážete efektivně dostat, je pravý čas pro implementaci BI.

V jakých cenových relacích se pohybují řešení pro BI a co všechno rozhoduje o ceně?

Havránek: Od pár desítek dolarů měsíčně na uživatele (Microsoft Power BI) po miliony korun spojených zejména s implementací robustních řešení.

Záleží, co všechno chce organizace s pomocí BI řešení sledovat, v jakém stavu má data, jak moc jsou různorodá a (ne)konzistentní napříč datovými zdroji, jak se dané řešení bude v čase vyvíjet.

Jaké funkcionality zákazníci nejvíce oceňují?

Havránek: Z mé zkušenosti především přehlednost, jednoduchost a dostupnost. Z toho vycházejí i trendy posledních let, jako jsou například takzvané samoobslužné BI nástroje. Díky nim může typický uživatel z byznysu sám vytvářet na pár kliknutí různorodé interaktivní pohledy na data a pomocí nich rychle najít souvislosti a potřebné informace. Další trend vychází z potřeby reporty snadno sdílet s ostatními uživateli, bez ohledu na platformu či zařízení, které uživatel používá.

Bartoš: Pokud má základní ERP systém omezené možnosti prezentace a analýz informací, jsou uživatelé BI systému nadšeni jejich čitelností a praktickou použitelností.

Pokud jsou na tyto vlastnosti již zvyklí, hledají v BI další přidanou funkcionalitu. Zpravidla jde o strategické plánování: Výrobní firmy od nás většinou požadují tvorbu obchodního plánu, jeho rozpad do plánu výroby s vyjádřením kapacitních potřeb a do plánu nákupu, transformaci těchto plánů do finančního plánu a pak v průběhu roku porovnávání plánů se skutečností a analýzu příčin odchylek.

Související