Základem výběru nejlepší varianty tiskového řešení v podniku je optimalizace samotného prostředí. Potenciální dodavatel je na základě analýzy vytíženosti celého tiskového prostředí schopen navrhnout vhodné rozvržení nových zařízení a určit, jak výkonná zařízení jsou třeba. Centralizace tiskových služeb do několika výkonných multifunkčních tiskáren může znamenat výraznou úsporu, protože tato zařízení mají až třikrát nižší náklady na tisk než malé osobní tiskárny.

Barevné multifunkce na vzestupu

Ačkoliv se celosvětově nejvíce prodávají klasické černobílé tiskárny, v poměru cena/výkon jednoznačně vítězí multifunkční zařízení. A to ať již jde o zařízení vhodná pro menší firmy nebo pracovní skupiny s vysokými požadavky na produktivitu či o modely navržené tak, aby zvládaly i ty nejnáročnější tiskové úlohy za co nejnižších provozních nákladů. K výhodám multifunkčních zařízení patří, že jsou kompatibilní se širokou škálou uživatelských platforem a díky volitelnému vysokorychlostnímu rozhraní je snadné připojit je do všech známých síťových prostředí.

Tiskárna - jen část celkových nákladů

K dosažení maximální efektivity tisku je však třeba vedle výběru té nejvhodnější tiskárny zohlednit celkové tiskové náklady, včetně provozních. Sem mimo jiné spadají náklady na údržbu, opravy, tonery či papír. Dále se pak zapomíná také na náklady na administraci (spolu s její náročností) a na spotřebu elektrické energie. Tyto náklady se u různých typů strojů mohou kategoricky lišit. Nejdůležitější ale je vybírat stroje s dlouhou životností vnitřních komponent. Například tiskové válce z amorfního křemíku zařízení Kyocera jsou navrženy tak, aby se musely měnit až po výtisku x000 000 stran.

Někteří výrobci nabízejí multifunkční tiskárny postavené na konceptech, které jsou uživatelům schopny zajistit úspory v oblasti energie i spotřebního materiálu. Mezi takové osvědčené koncepty patří například Ecosys, minimalizující náklady za jednu vytištěnou stránku, používající díly šetrné k životnímu prostředí a disponující inteligentním řízením tiskových úloh.

Software pro efektivní tisk

Podnikový tiskový systém dnes zdaleka neznamená pouze tiskárnu. Jeho nedílnou součástí je i softwarové řešení, které umí podpořit úspory nákladů za tiskové služby a zároveň zajistit monitoring tisku, jeho bezpečnost a zjednodušit administraci. Úspory se přitom mohou pohybovat až na úrovni 30 %. Díky tomuto systému má správce sítě k dispozici přehled o všech činnostech týkajících se provozu tiskáren. Zabezpečení tisku pak zahrnuje jak zabezpečení přenášených dat, tak i tištěných dokumentů.

Klíčem k efektivnímu tisku může být i přenesení odpovědnosti za správu a provoz tiskových zařízení a služeb na externího poskytovatele formou servisní a materiálové smlouvy. Tato forma začala zažívat svůj boom především v době ekonomické krize, a protože se osvědčila, počet zákazníků, kteří ji využívají, stále roste. Výhodou je možnost lepšího plánování nákladů na tisk či kopírování, protože jsou předem známy pravidelné náklady spojené s provozem tiskového zařízení. Součástí smlouvy jsou totiž i servisní zásahy včetně výměny náhradních dílů.

 

Marek Ploc
Janus

Související