Novinkou, která začne platit 2. ledna 2015, je zánik takzvaných zákonných předkupních práv spoluvlastníka. Představte si tuto situaci: Pánové Adam a Bojar jsou spoluvlastníci skladu, ale nemají se rádi. Pan Adam by chtěl mít sklad jen pro sebe. Zároveň ví, že kdyby panu Bojarovi sám učinil nabídku, tak ten mu natruc svůj podíl na skladu neprodá. Pan Adam se ale dozvěděl, že pan Bojar má finanční potíže a nezbývá mu než svůj podíl prodat. Pan Adam ví, že má ze zákona jako spoluvlastník předkupní právo. A tak se těší, že až bude pan Bojar chtít svůj podíl prodat, bude ho muset nejdříve nabídnout za stejných podmínek panu Adamovi.

Pokud chtěl před rokem 2014 spoluvlastník prodat svůj podíl na věci (například budově) a nešlo o převod osobě blízké, musel svůj podíl nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. A ti měli právo nabízený spoluvlastnický podíl vykoupit. Teprve když žádný z nich neprojevil o nabízený podíl zájem, směl jej jeho vlastník nabídnout třetí osobě. A to za cenu, za kterou jej nabídl spoluvlastníkům.

"Zákonná předkupní práva spoluvlastníků vzniklá před 1. lednem 2014 mizí ale začátkem roku 2015 z našeho právního řádu, a tak od 2. ledna 2015 pan Bojar již nebude muset nabízet svůj podíl na skladu nejdříve panu Adamovi a bude ho moci bez dalšího prodat komukoli třetímu. Jediná předkupní práva spoluvlastníků, která Nový rok přežijí, jsou předkupní práva ke spoluvlastnickým podílům na zemědělských nebo rodinných závodech," říká právnička Elena Apollonova.

"Spoluvlastníci, kteří svůj podíl nabyli před 1. lednem 2014 a nechtějí, aby podíl jejich spoluvlastníků získal někdo cizí, by se proto měli pokusit ještě před koncem letošního roku smluvně dohodnout předkupní právo s ostatními spoluvlastníky věci," doporučuje Elena Apollonova.


Zákonná předkupní práva spoluvlastníků vzniklá před 1. lednem 2014 mizí začátkem roku 2015 z našeho právního řádu, a tak od 2. ledna 2015 nebude již muset pan Bojar nabízet svůj podíl na skladu nejdříve panu Adamovi a bude ho moci prodat komukoliv třetímu.
Elena Apollonova
právnička z advokátní kanceláře bpv Braun Partners

Související