Na začátku roku 2012 byly otevřené onlinové kurzy - MOOC (Massive Open Online Courses).prakticky neznámé, v loňském roce je již mnoho významných světových univerzit začlenilo do svých dlouhodobých plánů. V kurzech organizace Coursera je dnes zapsáno již na dva miliony studentů.

"Nedávno založilo 12 britských univerzit organizaci Future Learn. Vede ji prestižní Open University, která je s 250 tisíci studenty největší vysokou školou na britských ostrovech. Lidé se do kurzu zaregistrují a po určitou dobu musí řešit zadané úkoly. Myslím, že bychom se měli pokusit o něco podobného u nás. Je k tomu potřeba tým kvalitních vědecko-pedagogických pracovníků, o ty však, myslím, české vysoké školství nouzi nemá," řekl profesor Kůs.

...

Pokračování tohoto článku si mohou přečíst jen předplatitelé. Děkujeme za vaši přízeň.
Obsah starší než měsíc je součástí archivu a do článků zdarma se nepočítá. Chcete číst bez omezení? Předplaťte si plný přístup.
Předplatit od 199 Kč / měsíc
Máte již předplatné?