Bezplatný přístup k internetu všem návštěvníkům nádraží byl zahájen 13. 10. 2014. Na pražském hlavním nádraží je služba dostupná v prostorách ČD Centra. V Pardubicích je bezplatnou WiFi Free pokryta odbavovací hala i všechna nástupiště. Na Masarykově nádraží v Praze bude bezplatný přístup k internetu spuštěn v průběhu října 2014.

Uživatelé se k síti WiFi Free přihlásí jednoduchou autorizací, prostřednictvím telefonního čísla a SMS, e-mailu nebo facebookového účtu. Při další návštěvě probíhá přihlašování automaticky. Rychlost Wi-Fi signálu pro jednotlivého uživatele je stanovena až na 50 Mb/s a teoretická maximální rychlost je až 240 Mb/s.

Pilotní provoz, který potrvá do konce roku 2014, má za cíl ověřit potřeby cestujících na služby bezdrátového internetu na vlakových nádražích s výhledem pokrytí významných vlakových nádraží v celé České republice Wi-Fi signálem.

ČD-Telematika na pilotním provozu spolupracuje se svým dlouholetým partnerem - zájmovým sdružením Cesnet, které prostřednictvím WiFi Free rozšířilo pokrytí své sítě eduroam. Ta je zacílena především na studenty. Pro zajištění pilotního provozu WiFi Free pak byly využity technologie Ruckus Wireless a Maxifi, a to ve spolupráci se společností Alternetivo.

Související