Technická reorganizace krajských operačních středisek byla provedena v rámci projektu Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR, integrovaného operačního programu a byla financována z Evropských fondů IOP Šance pro váš rozvoj. Podle Jiřího Kristka z Retia tak Policie ČR získala moderní nástroj pro digitální záznam všech uskutečněných hovorů na tísňové linky, který může v budoucnu rozšiřovat o další moduly, jako je např. analýza hlasu volajícího nebo rozpoznání emocionálního stavu volajícího. Jednotlivé instalace se skládají ze dvou robustních záznamových systémů a dvou SW aplikací ReDat eXperience. Záznamy jsou komparovány a dále propojeny s IS Jitka.

Řešení ReDat zabezpečuje nahrávání veškeré komunikace v rámci operačního řízení (telefonie ze všech směrů, radioprovoz, hlasové vstupy atd.). V každé lokalitě je instalována hybridní záznamová jednotka a aplikační nástavba v redundantním zapojení. V rámci složky je řešena i funkce centrálního přístupu s vlastní uživatelskou databází, centrální diagnostikou, historií a statistiky se správou přístupu.

Související