Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) a pražská softwarová společnost Certicon spolupracují na vývoji počítačového programu, jehož cílem je zjednodušit montování trupů letadel Airbus A350. Evropského výzkumného projektu ARUM se účastní také partneři z Německa, Řecka, Británie, Nizozemska a Ruska, včetně představitelů Airbusu.

Pro plánování postupu operací při osazování trupů letadel čeští výzkumníci, včetně studentů ČVUT, spolupracují na vývoji optimalizačního softwaru, v němž části výrobního procesu zastupují samostatně fungující a spolupracující softwarové moduly, kterým se v kybernetice říká agenti. Ti si vyměňují informace a koordinují svou činnost - samostatně se "domlouvají", když je zapotřebí postup výroby operativně změnit. A dokážou to mnohem rychleji a efektivněji než lidští manažeři.

Každé letadlo má jiné vnitřní uspořádání a vyžaduje rozdílné součástky a montážní postupy pro každý trup. Zákazníci často až do poslední chvíle své požadavky na objednaný stroj mění, navíc se stává, že některá součástka není při montáži k dispozici včas nebo je poškozená a nelze ji použít. Výrobní postup se tak musí pohotově měnit, aby dělníci nemuseli čekat na dodávku součástky, ale mohli mezitím dělat jiné činnosti, které na montáž chybějícího dílu nenavazují.

Výzkum probíhá už dva roky a skončí v září příštího roku; pak bude možné jeho výsledky využít v praxi při výrobě letadel i jinde v průmyslu.

Související