Čeští vědci vyvinuli unikátní zařízení Purgaz, které dokáže vyrobit z odpadů plyn, jenž lze jednoduše energeticky využít. Biometan, plyn podobný zemnímu plynu, vzniká z čistírenských kalů, zbytků jídel i z živočišného odpadu. Základním produktem, z něhož se biometan získává, je surový bioplyn - směs, která vzniká při rozkladu organické hmoty. Principem separace plynů je rozdílná rozpustnost jednotlivých složek ve vodě.

Proti dosavadním technologiím má Purgaz mnoho výhod - je jednoduchá, levná, jednokroková a flexibilní. Vznikla jako výsledek základního výzkumu v Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze. Technologie má velmi jednoduchou koncepci - bioplyn se stlačí na asi 5,5 baru, dovhlčí a případně temperuje na potřebnou teplotu a pak přechází na separační jednotku. Na vstupní straně hydrofilní membrány kondenzuje vodní pára, která vytváří na povrchu membrány tenký permselektivní film. Právě v něm se díky různé rozpustnosti rozpouštějí jednotlivé složky. Bioplyn se rozdělí na membráně na retentát (to, co membránou neprojde), který obsahuje minimálně 95 % metanu, a permeát (to, co membránou projde), kde jsou nežádoucí prvky.

Související