Společnost Infraclima se zabývá využitím tepelné energie ze solárního záření, jejím hlavním produktem je unikátní systém vytápění a chlazení budov využívající nízkopotenciální teplo ze slunečního kolektoru. Voda, ohřátá jen na 23 °C, se rozvádí do rohoží umístěných pod omítkou stěn, podlahy a stropu. Tepelné záření ze zdí zajistí, že prostor mezi nimi má stejnou teplotu jako teplota vody v systému. Výhodou této metody je použití vody s nízkou teplotou, jíž lze snadno dosáhnout po celý rok. Systém navíc umožňuje také chlazení v letním období.

Síť Enterprise Europe Network prostřednictvím Technologického centra AV ČR firmě pomohla s nalezením partnerů pro pilotní projekt v zahraničí. Tím se stala nová budova sportovního klubu SC Mähring 1970, který sídlí v severním Bavorsku. Klub se díky kontaktům sítě EEN rozhodl pro využití solárního vytápění firmy Infraclima.


Související