Technologie pro malé vodní elektrárny Water Vortex Power Plant je inovativní v řešení konstrukce, je vhodná pro toky s malým spádem zhruba jednotek metrů a malým průtokem vody. Využívá principu víru - voda se přivádí tangenciálně do kruhového bazénu se spodním odtokem a vzniklý vír roztáčí centrálně umístěné lopatkové kolo s velkou plochou. Protože vodní kolo nepracuje s velkým tlakovým spádem jako klasické turbíny, umožňuje vodní elektrárna také bezbariérový přechod pro ryby. Voda se navíc při průchodu elektrárnou efektivně provzdušňuje bez vynaložení další energie. Technologie získala cenu Watt d'Or Energy Price.

O podobnou technologii pro malé vodní elektrárny vhodné pro domácnosti nebo malé obce a šetrné k životnímu prostředí se zajímala i česká firma Vortex ecoligent. O propojení původce a příjemce technologie se postarali pracovníci projektu Enterprise Europe Network Technologického centra AV ČR, kteří zajistili vytipování vhodné technologie, veškeré kontakty i možnost ukázky technologie v provozu.

Vize švýcarské firmy Vorteco je rozšířit tuto technologii do celého světa, kde má být její umístění vždy pečlivě vyprojektováno pomocí speciálního softwaru tak, aby elektrárna neničila ráz krajiny, spíše naopak se v projektu počítá s renaturalizací okolí vodního toku.

Související