Mnohdy trvá až 10 let, než se z absolventa technické školy stane odborník ve strojírenské firmě. U dělnických profesí se doba pohybuje okolo dvou let. Délka doby, během které firmy zaučují nové zaměstnance, velice často závisí na kvalitě vzdělání. "Jde o to, co se ve škole naučil a jak je schopen vnímat realitu v praxi a zkušeností si vytvářet odbornost," potvrzuje člen představenstva a finanční ředitel Slováckých strojíren Vladislav Ondrůšek a dodává, že současní studenti jsou málo připravení.

Jeho slova potvrzují i šéfové dalších strojírenských a technologických firem, kteří narážejí na odbornou nepřipravenost. A právě ta velice často prodlužuje dobu zaučování nového pracovníka.

"Úroveň vzdělávání na současných středních školách je velmi rozdílná, pohybuje se od skvělé až po tristní," souhlasí Ladislav Plaňanský z marketingu společnosti TOS Varnsdorf.

Nedostatek praxe a neschopnost využít získané vědomosti v praxi ale nejsou jedinými problémy, na které technické firmy narážejí. Délku procesu zaučování do pozice odborníka se často nesnaží urychlit ani samotní nováčci. "Chybí jim loajalita k zaměstnavateli, vytrvalost, ctižádost nebo pokora," hodnotí některé současné absolventy finanční šéf Slováckých strojíren. "Nemají ani základní návyk vstát každé ráno a být včas v práci," doplňuje vedoucí korporátní komunikace mezinárodní společnosti Bosch Pavel Roman.

Mezi odborné školy, které se snaží o propojení mezi byznysem a výukou, patří například Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni, Střední odborné učiliště v Domažlicích nebo základní škola Rádlo v Libereckém kraji. Tyto školy si například vyměňují učitele s obdobnými institucemi v zahraničí, snaží se spolupracovat s okolními firmami a posílají své žáky na odborné praxe. A právě podobný typ škol tvoří můstek mezi nastudovanými informacemi a jejich uplatněním. Podobně je na tom spolupráce i s vysokými školami.

Technologické společnosti tyto aktivity vítají a školám se snaží pomáhat. Mezi takové podniky patří Linet, Mubea Bosch, TOS Varnsdorf, Farmet, Bednar Farm Machinery.

Mnohdy bývá taková spolupráce letitá a firma na ni nedá dopustit. To je případ i severočeské strojírenské společnosti TOS Varnsdorf, která již několik let pomáhá vzdělávat studenty na Vyšší odborné škole a Střední škole Varnsdorf.

"Tuto spolupráci jsme nikdy nepřerušili, protože absolventi školy každým rokem posilují řady našich zaměstnanců," uvádí Plaňanský a doplňuje, že v případě vysokých škol je běžné, že si firma vytipuje nadějné žáky už během studia a následně je podporuje, třeba při zpracování seminárních prací, i několik let.

"Pokud bychom nebyli se studenty v kontaktu, obáváme se, že by nastupovali poměrně nepřipraveni. Po příchodu do firmy se zaučení musí vzít dost často z gruntu," uvádí Plaňanský.

Velké strojírenské podniky se snaží nepřipravenosti žáků předcházet i formou vzdělávání samotných učitelů. Jenomže ti o rady lidí z branže ne vždy stojí. "Zájem o spolupráci je velmi různorodý a pohybujeme se od úplné ignorace přes pasivní odzívání přednášek našich expertů až po nadšené přijetí," říká šéf komunikace společnosti Bosch, která přichází s programem vzdělávání učitelů Pospolu.

Výraznější změna by mohla nastat příští rok, který Svaz průmyslu a dopravy nazval Rokem průmyslu a technického vzdělávání.

Svaz přichází s kampaní, která si klade za cíl zviditelnit tuzemský průmysl jako hlavní páteř české ekonomiky. "Chceme nabídnout firemní sféře a školám prostřednictvím seminářů možnost získání informací o projektech a získání evropských prostředků či možnost výměny zkušeností spolupráce firem a škol," vyjmenovává část programu mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Milan Mostýn.


Nadějný rok 2015

Oživit zájem o technické obory by mohl projekt Svazu průmyslu a dopravy. Ten vyhlásil rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Program se zaměří na podnikatele a odborníky.
Smyslem projektu je pomoci podnikatelské sféře zvýšit zájem veřejnosti o technické vzdělávání a o práci v průmyslových podnicích. A také posílit zájem byznysmenů o spolupráci se školami.

Se vzděláváním pomáhá také Nadace Depositum Bonum České spořitelny. Jejím vlajkovým projektem je Elixír do škol, jehož cílem je podpořit výuku technických oborů. Na snímku je předseda správní rady nadace, generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka.
Foto: HN - Jiří Koťátko

Související