Evropa musí najít rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a ekonomickým růstem, zaměstnaností a konkurenceschopností. Energeticko-klimatický balíček 2030 nesmí být na úkor občanů a firem EU, jak jsme zažili v předchozím období, což vedlo k výraznému navýšení cen energií nejen ve srovnání s Asií, ale i s USA. Neměl by ani negativně ovlivňovat předvídatelnost investičního prostředí. Dohoda musí také brát ohled na jedno z nejdůležitějších témat dneška - energetickou bezpečnost.