Populární papež František poprvé otevřeně prohrál s konzervativní opozicí v katolické církvi. Biskupové v sobotu schválili revidovaný dokument o přístupu církve k otázkám rodiny, z jeho původního návrhu ale vyškrtli kontroverzní pasáže o vstřícnosti k homosexuálům a rozvedeným.

Biskupové označili konečný text za "vyvážený" odraz církevního učení a pastoračních potřeb, který vyzvedává tradiční katolickou rodinu jako vzor hodný následování. Skupině liberálních kardinálů se tak po dvoutýdenním zasedání nepodařilo prosadit "progresivní" přístup, který má zřetelnou podporu papeže Františka.

Původní návrh, který v pondělí předložilo liberální křídlo v čele s německým kardinálem Walterem Kasperem, zahrnoval dosud bezprecedentní vstřícnost vůči svazkům homosexuálů a ke katolíkům, kteří se rozvedli a poté vstoupili do civilního manželství, které církev neuznává. Konzervativnější biskupové ale takové návrhy kritizovali a plénum se v neděli rozhodlo odložit diskuse o těchto otázkách na řádnou synodu. Ta by o nich měla definitivně rozhodnout v říjnu příštího roku.

Ohledně homosexuálů původní návrh prohlašoval, že církev přijímá jejich orientaci, nabízí jim "domov" a uznává, že jejich svazky, jakkoli morálně problematické, mohou těmto párům poskytovat "drahocennou" podporu. Proti tomu se většina biskupů postavila. Nakonec však neprošel ani zmírněný návrh, podle něhož "lidé s homosexuálními tendencemi musí být přijímáni s respektem a citlivostí".

Neprošly ani další dva sporné odstavce v souladu s papežovým liberálnějším přístupem. Vyslovovaly se pro to, aby rozvedení a znovu sezdaní katolíci měli možnost svatého přijímání.

 

Související