Jako nejvhodnější si vybrala Byznys ERP, neboť byl schopen pokrýt stěžejní požadavky, které jsou kladeny na vedení a řízení společnosti.

VN machinery vyrábí nerezové komponenty pro stroje a zařízení, jednoúčelové stroje a motocykly. Dále se zabývá výrobou ocelových konstrukcí a prvky stavebního zámečnictví. Klíčovým bodem implementace bylo sledování a řízení výroby a vyhodnocení zakázek. Množství zakázek, které jsou realizovány ve výrobním procesu se neustále zvyšuje, a tak bylo záměrem převést evidenci a sledování výroby z papírové podoby do informačního systému a následně vyhodnocovat zakázky z finančního hlediska.

Hlavními přínosy řešení bylo převedení výrobních procesů do ERP systému, možnost evidence zbytků řezného materiálu, sledování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek a evidence zákaznických i dodavatelských objednávek.

Související