Uvažovali jste o vývozu do Maďarska? Země si v posledních letech z ekonomického pohledu prošla poměrně komplikovaným obdobím, ale v druhém čtvrtletí roku 2014 vykázala nejlepší výsledek za posledních osm let. Tím opět přitáhla pozornost investorů z celého světa. Kromě toho je nutné zdůraznit, že Maďarsko se v rámci snahy o větší atraktivitu pro investory rádo prezentuje jako "daňový ráj" v Evropské unii. Vyplývá to zejména ze skutečnosti, že daň z příjmů právnických osob začíná již na 10 procentech. Na druhou stranu je nutné se připravit na řadu daní, s nimiž se jinak v Evropě běžně nesetkáte.

Pokud bude česká firma do Maďarska jen vyvážet zboží, zřejmě nenajde mnoho odlišností například od dodávek do jiných států Evropské unie. Řada překvapení se však před ní objeví poté, co se rozhodne v Maďarsku třeba založit společnost či organizační složku.

Pozitivní stránkou věci je daň z příjmů právnických osob, která je efektivně nižší než v České republice. Její výše je progresivní, v rozpětí od 10 do 19 %. To ještě podtrhuje skutečnost, že se neuplatňuje srážková daň na dividendy vyplácené společnostem bez ohledu na velikost podílu a sídlo společníka.

PODNIKATELSKÁ DAŇ ČI INOVAČNÍ PŘÍSPĚVEK

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že maďarský daňový systém zná celou řadu daní, které podnikatele z České republiky možná překvapí. Bude se muset vypořádat s místní podnikatelskou daní, s inovačním příspěvkem, převodovou daní z motorových vozidel, s ekologickými daněmi a poplatky apod.

Takzvaná místní podnikatelská daň se uplatňuje vedle běžné daně z příjmů a má obdobný charakter, i když způsob stanovení základu daně se liší. Ukládají ji místní samosprávy a nejvyšší sazba ve velkých městech činí 2 %. Ze stejného základu platného pro místní podnikatelskou daň se větším společnostem vypočítává i tzv. inovační příspěvek ve výši 0,3 %. Pro exportéra by mohlo být zajímavé zmínit, že Maďarsko ukládá na řadu produktů (například plasty, kovy, obaly, baterie, pneumatiky, elektrické spotřebiče) tzv. ekologické daně a poplatky. Daňová povinnost pak vzniká většinou prvnímu domácímu distributorovi výrobků v Maďarsku.

VYŠŠÍ SAZBA DPH

Z hlediska daně z přidané hodnoty je maďarský systém spíše méně příznivý než český. Základní sazba DPH činí 27 %. Dále se aplikují dvě snížené sazby ve výši 18 % (na některé potraviny apod.) a 5 % (vybraná léčiva, knihy apod.). Oproti české úpravě nelze rovněž uplatnit nárok na odpočet při pořízení osobního automobilu - obdobně jako to nebylo možné v České republice do 1. dubna 2009.

S motorovými vozidly je obecně spojeno více daňových povinností než v České republice. Kromě výše uvedeného zákazu odpočtu DPH bychom měli zmínit také daň z motorových vozidel, daň z převodu motorových vozidel, registrační daň a samozřejmě povinné ručení a mýtné.

Nelze rovněž opomenout daň z finančních transakcí, která se zjednodušeně řečeno aplikuje na převod finančních prostředků mezi účty různých osob a dosahuje výše 0,3 % z převáděné částky.

Z hlediska správy daní je doporučována aktivní spolupráce se správcem daně. Na rozdíl od českého daňového systému má správce daně v Maďarsku přiznánu určitou pravomoc stanovit v rámci zákonných mantinelů výši sankce v případě, že daňový subjekt spolupracuje. Toto v praxi vede k tomu, že daňové subjekty jsou více motivovány vycházet správci daně vstříc.


Stanislav Machek
senior manažer společnosti AccacePohled na Budapešť.
foto: Shutterstock

Související