Dosud žádná obchodní dohoda vyjednávaná Evropskou unií nevyvolala tak velký zájem veřejnosti jako Transatlantické obchodní a investiční partnerství EU-USA (TTIP). Optimisté na jedné straně prorokují vznik "ekonomického" NATO, nové gigantické obchodní aliance západního světa, která sama o sobě přinese miliony pracovních míst a nastartuje hospodářské oživení Evropy.

Pesimisté na straně druhé varují před převálcováním Evropy americkými nadnárodními společnostmi za použití mechanismu řešení sporu investor-stát (ISDS), snížení evropských standardů v oblasti sociálních práv, životního prostředí či práv spotřebitelů. Spolu s Leonardem da Vincim můžeme konstatovat, že nejrychleji se rodí strach; symbolem protestů proti TTIP se přeneseně staly obavy z "chlorovaného" kuřete a geneticky upravovaných potravin.

RŮST HDP O DESÍTKY MILIARD EUR

Evropský komisař pro obchod Karel de Gucht patří naopak mezi skupinu optimistů. V únoru 2013 předpověděl, že dohoda bude stimulovat růst HDP Evropské unie o polovinu procentního bodu, což v absolutním vyjádření znamená o desítky miliard eur.

Tato debata tak trochu připomíná některé diskuse před vstupem Česka do Evropské unie. Na jednu stranu zde byla některá přehnaná očekávání o rychlém dohnání hospodářské úrovně Německa, na druhou stranu pesimistická varování před rozpuštěním národní identity či totálním rozkladem naší ekonomiky kvůli tlaku západní konkurence.

Když teď můžeme zpětně vyhodnotit uplynulých deset let, je zřejmé, že nedošlo ani k jednomu z obou scénářů. Podobně střízlivě je třeba přistupovat i k TTIP. Tato dohoda bude jistě v mnoha aspektech přelomová, především pokud se podaří dosáhnout významných průlomů v oblasti regulatorních mechanismů či pokud povede k odstranění archaických předpisů à la Buy American upřednostňujících domácí výrobce, jakkoliv neefektivní mohou být.

CO OD DOHODY NEČEKAT?

Na druhou stranu, cílem TTIP není vytvoření "vnitřního trhu", jako máme v Evropské unii. TTIP nezajistí volný pohyb osob či naprosto volný pohyb zboží, služeb nebo kapitálu. A ani to není její ambicí.

TTIP však může podstatnou měrou usnadnit obchod, posílit vzájemné hospodářské vazby a především otevřít pro naše podniky nové příležitosti. Ale přínosy nebudou automatické a stejně jako po vstupu do EU bude jen na nás, abychom využili ta nově "otevřená vrátka". Pokud budeme nerozhodně postávat před nimi, přínosy TTIP se nás dotknou jen velmi omezeně.

INFORMACE O VÝVOJI DOHODY

TTIP tak bude pro nás velkou výzvou - jak pro státní správu, tak pro naše podniky. Tou je díky zájmu veřejnosti i samotný vyjednávací proces. Neustále opakovanému mýtu o nedostatku transparentnosti je třeba čelit trpělivým vysvětlováním a zapojením všech zainteresovaných. Z tohoto důvodu provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR webové stránky o TTIP na serveru BusinessInfo (v sekci Zahraniční obchod/Společná obchodní politika EU) a pravidelně o aktuálním vývoji vyjednávání informuje na své hlavní internetové adrese.

Současně organizuje řadu kulatých stolů pro veřejnost, přednášky pro studenty, prezentace pro firmy obchodující s USA, diskuse se zájmovými sdruženími. Kdokoliv má zájem se s představiteli ministerstva průmyslu sejít k problematice TTIP, najde dveře otevřené.

Zároveň ministerstvo vytvořilo expertní tým k TTIP, kterého se účastní kromě zástupců zainteresovaných resortů i představitelé Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy, Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace výrobců automobilů, Agrární komory, Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu. Ti všichni jsou pravidelně informováni o aktuálním vývoji v negociacích a přímo se podílejí na formulování priorit České republiky, tak aby výsledná dohoda co nejvíce prospěla zájmům našeho státu. Představitelé ministerstva průmyslu a obchodu a dalších resortů následně tyto priority komunikují Evropské komisi, která TTIP vyjednává jménem členských států.

K DOHODĚ LZE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR

Do procesu vyjednávání je Česká republika zapojena na všech úrovních - od té nejnižší neformální pracovní skupiny až po Radu ministrů pro zahraniční obchod. Vášně, které debata doprovází, jsou mnohdy zbytečné; zatímco někteří kritizují absenci veřejné diskuse k dohodě TTIP, lze jen na českém webu nalézt několik odkazů na Veřejnou konzultaci Evropské komise, která je další platformou, kde lze nalézt k dohodě informace a vyjádřit svůj názor. Transparentnost vyjednávání je tedy v mnoha ohledech bezprecedentní a ten, kdo chce najít objektivní informace, má příležitost.

Podpora dokončení procesu vyjednávání TTIP je jednou z priorit programového prohlášení současné vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude proto tento proces nadále podporovat s tím, že garantuje, že nepodpoří žádnou dohodu, která by měla negativní dopady na Českou republiku, její hospodářství a především občany. Zároveň budeme usilovat o to, aby veřejnost měla k dispozici všechna věcná fakta o stavu vyjednávání i obsahu TTIP a sama si mohla udělat obrázek o potenciálním přínosu a případných rizicích TTIP pro Českou republiku.

Současně chceme, aby naše podnikatelská sféra byla na TTIP co nejlépe připravena tak, aby mohla nové příležitosti využít od prvního dne platnosti dohody. Stejně jako v jiných obdobných situacích se ani tady nevyplatí postávat opodál, ale být při tom.


Vladimír Bärtl
náměstek ministra průmyslu a obchodu


Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.
Foto: archiv MPO


Evropský komisař pro obchod Karel de Gucht předpověděl, že dohoda mezi USA a EU bude stimulovat růst HDP Evropské unie o desítky miliard eur. Mezi největší evropské firmy podle tržeb patří petrolejářská společnost Royal Dutch Shell.
Foto: reuters

Související