Výročí deseti let v Evropské unii je ideální příležitostí pro bilancování našeho členství v integračním projektu. Namísto sepisování seznamů výnosů a nákladů, popřípadě porovnávání aktiv a pasiv, si zkusme představit, co by pro nás znamenalo stát v 21. století mimo toto významné společenství.

Studie zpracovaná pro Úřad vlády ČR představuje detailní scénář toho, jaký by byl obrázek české ekonomiky, kdyby naše země stála mimo EU. Z ekonometrické analýzy mimo jiné vyplývá, že bez členství v Evropské unii by česká ekonomika pravděpodobně nikdy nedohnala západní Evropu a stabilizovala by se na dvou třetinách jejího výkonu.