V roce 2013 se opravoval střední dělicí pás a měnily stožáry veřejného osvětlení. Letos má TSK v plánu provést instalaci nové izolace mostovky a nového povrchu vozovky ve středních a rychlých jízdních pruzích v obou směrech.

„ Celková rekonstrukce Nuselského mostu je plánována s výhledem kompletního dokončení v roce 2016. Jedná se o jednu z nejdůležitějších dopravních cest, kterou Praha má, proto celou rekonstrukci rozdělujeme do více etap, abychom zachovali maximální možnou průjezdnost,“ uvedl šéf TSK Ladislav Pivec,

V první etapě v květnu a červnu bude uzavřen levý a střední jízdní pruh ve směru do centra, doprava ve směru z centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích, doprava do centra pak ve zbývajícím volném jízdním pruhu a v jednom pruhu v protisměru.

Ve druhé etapě v červenci a srpnu bude uzavírka levého a středního jízdního pruhu ve směru z centra. Doprava ve směru do centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích, doprava z centra v jednom jízdním pruhu ve svém jízdním pase a v jednom jízdním pruhu v protisměru.

„Po celou dobu rekonstrukce budou vždy zachovány minimálně dva jízdní pruhy pro oba směry,“ dodal Pivec.

Související