V dlouhodobém horizontu je změna smluv nutná. Celá řada oblastí potřebuje více centralizace, má-li EU vystupovat důvěryhodně (bezpečnost, zejména energetická, fiskus, ale i zahraniční a vojenské záležitosti); naopak řada by mohla snadno zůstat státům. Nedávné krize opakovaně ukazují, že se něco bude muset udělat. Princip subsidiarity zřejmě nefunguje optimálně v prostředí dnešního rozdělení funkcí mezi centrem a státy.

V kratším horizontu však ještě nebude možné smlouvy měnit, teprve začíná probíhat diskuse a je třeba do ní začlenit daleko větší část evropského dému. Příprava na případné britské referendum je odvážný pokus tuto debatu začít a společný článek ministrů financí ve Financial Times vidím v této souvislosti. Doufám, že je čas správně zvolen.


Edvard Outrata
státní úředník ve výslužbě

Související