Při říjnové státní návštěvě Izraele doprovázela prezidenta republiky Miloše Zemana početná podnikatelská delegace. Mezi jejími 56 členy byly zastoupeny jak velké společnosti (ČEZ, TATRA, SIGMA GROUP, AŽD Praha), tak i menší a střední podniky, banky a představitelé turistického ruchu. Delegaci organizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou. Účast v delegaci měl i státní sektor v podobě zástupců České exportní banky a agentury CzechInvest.

Ekonomická spolupráce byla hlavním tématem dvojstranných rozhovorů, které během své návštěvy vedl prezident Miloš Zeman s nejvyššími představiteli Izraele. Obě strany ocenily nárůst vzájemného obchodu, jenž v roce 2012 poprvé překonal hranici jedné miliardy amerických dolarů. Přesto je zde prostor pro další rozvoj. Česká strana proto v této souvislosti vyjádřila přání "přetavit" nadstandardní politické vztahy i do konkrétní ekonomické spolupráce - ať už jde o účast českých firem ve státních tendrech nebo o další příliv izraelských investic do České republiky. Poprvé se zde také výrazněji mluvilo o vzájemné spolupráci na třetích trzích.

Podnikatelská delegace měla svůj vlastní program, který vyvrcholil na Česko-izraelském obchodním fóru, uspořádaném izraelskou stranou v úzké spolupráci s velvyslanectvím ČR v Tel Avivu. V první části fóra mluvil náměstek ministra Milan Hovorka i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký o podnikatelském prostředí v Česku a podmínkách, které u nás mají zahraniční investoři. Za izraelskou stranu investiční téma podpořil i Dan Propper, předseda představenstva společnosti OSEM Group, jež významně investovala do potravinářského průmyslu v Krupce u Teplic. Izraelským podnikatelům byl rovněž představen Jiří Rak, vedoucí nově otevřeného zahraničního zastoupení ministerstva průmyslu a obchodu v Tel Avivu. Kancelář v listopadu zahájila svoji plnou činnost. V druhé části fóra došlo na obvyklá setkání a jednání mezi českými a izraelskými podnikateli. Důležité bylo, že české firmy přijely do Izraele velmi dobře připraveny a vrcholnou návštěvu využily k prezentaci a posílení pozice ve vztahu ke svým izraelským partnerům. Uskutečnila se řada bilaterálních jednání i mimo program oficiální delegace a z reakcí českých podnikatelů před odjezdem bylo patrné, že úspěšných.

AKTUÁLNÍ INFORMACE: OBCHODNÍ VÝMĚNA

Vzájemné obchodně-ekonomické vztahy prošly od vzniku samostatné České republiky v lednu 1993 rychlým a velmi pozitivním vývojem. I když statistické údaje obou zemí se od sebe částečně liší z důvodu jiné metodiky, růstový trend obchodního obratu je shodný.

V roce 2012 dosáhl český vývoz rekordní výše 752 milionů dolarů (+20,4 procenta oproti roku 2011), dovoz činil 253 milionů dolarů (-11,62 procenta). Obrat překročil jednu miliardu dolarů (+10 procent oproti roku 2011). V regionu Blízkého a Středního východu představuje Izrael našeho nejdůležitějšího obchodního partnera, v absolutní hodnotě českého vývozu za rok 2012 je Izrael v rámci mimoevropských zemí dokonce na 4. místě za USA, Tureckem a Čínou.

Největší část vývozu tvoří osobní automobily Škoda a Hyundai, z dalších (byť řádově již menších položek) stojí za zmínku zařízení pro automatické zpracování dat, výrobky organické chemie (antibiotika, sulfonamidy), nožířské výrobky a holicí čepelky, měřicí přístroje či kondenzátory. Na izraelský trh se dále kromě zmíněných firem zaměřují společnosti, Moravia Steel, Třinecké železárny, Meopta-Optika, Karosa, Procter & Gamble, ETD Transformátory, Škoda Transportation, ŽDB, Barum Continental, Tatra, Dekonta, Sellier & Bellot, Olympus Přerov, Zentiva, Olšanské papírny a další.

V dovozu do Česka jsou v hodnotovém vyjádření na prvním místě léčiva, dováženy jsou dále přístroje pro elektronický záznam, insekticidy, herbicidy, optické přístroje, zelenina, zařízení pro zpracování dat či lékařské přístroje.

Z izraelských výrobních firem vyvážejících do Česka byly v uplynulých letech aktivní především společnosti Teva (farmacie), Netafim (produkující závlahové systémy), Osem (potravinářský průmysl), Iscar (výrobce kovoobráběcích nástrojů) i četné high-tech společnosti (například Ness, Alvarion). Pro rozvoj vzájemných obchodních vztahů jsou rovněž důležité aktivity izraelských investorů v Česku, jde především o developerské firmy (Africa Israel, Lighthouse, Dankner), jež investují do výstavby bytových domů, obchodních středisek a kancelářských budov. Vedle investic do nemovitostí je významná i masivní investice společnosti Teva Pharmaceuticals do bývalého výrobního závodu Galena Opava či investice potravinářské firmy Osem (respektive její dceřiné firmy Tival), jež v průmyslové zóně u Teplic postavila závod na zpracování sóji.

PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Mezi perspektivní obory, ve kterých mohou české firmy uspět, patří špičkové technologie a hi-tech průmysl (ICT, elektronika, biotechnologie, ekologie, software), dopravní infrastruktura (železnice, systémy MHD) či energetika. Zajímavé příležitosti přinášejí i zařízení a technologie pro těžbu, skladování, zpracování a přepravu zemního plynu i ocelářský průmysl.

Pro Izrael, stát s limitovaným domácím trhem a závislostí na dovozu širokého portfolia výrobků, je zahraniční obchod klíčovým činitelem pro fungování ekonomiky. Izraelské firmy obchodují především s Evropou a USA, stále větší význam ale získává Asie (Čína, Indie). Místním specifikem je nemožnost hospodářské spolupráce se sousedními zeměmi regionu (výjimku - i tak s velkými omezeními - představují Egypt a Jordánsko).

Izraelský trh je náročný a v mnoha ohledech specifický. Stále například platí offsetová povinnost zpětného nákupu izraelského zboží ve výši 20 procent hodnoty kontraktu v zakázkách pro celý státní sektor (včetně například municipalit) nebo povinný košer certifikát pro většinu dovážených potravin. Klíčem k úspěchu je vhodný místní partner se znalostí prostředí i jazyka a možností operativního působení na trhu.

DALŠÍ FORMY SPOLUPRÁCE

Mezi další formy česko-izraelské spolupráce, které jsou v gesci ministerstva průmyslu a obchodu, patří program GESHER / MOST. Cílem programu je podpora společných výzkumných či vývojových projektů českých a izraelských podniků, jejichž výsledky budou inovativní a budou mít tržní potenciál. Na řešení výzkumného projektu se musí podílet nejméně jeden podnik z České republiky a jeden z Izraele. Účast výzkumné instituce je na české straně možná pouze ve spolupráci se soukromou (českou) firmou.

Prioritními oblastmi podpory jsou informační a komunikační technologie, udržitelné a čisté technologie, biotechnologie a lékařská technika, oblast zemědělských a potravinářských technologií či moderního strojírenství - nových materiálů, nanotechnologií, kybernetiky, robotiky. Na české straně má program v portfoliu jak ministerstvo průmyslu a obchodu, tak ministerstvo školství, z jehož rozpočtové kapitoly jsou poskytovány finanční prostředky českým účastníkům. Zástupci obou ministerstev také zasedají v hodnotící komisi. V rámci programu GESHER / MOST je plánováno pět tříletých výzev a alokací celkem 300 milionů korun. Zatím poslední V. veřejná soutěž byla vyhlášena 16. září a má uzavírku 6. prosince 2013.

Podstatou dalšího projektu - Czech-Accelerator - je umožnění pobytu zástupců start-upů a malých či středních českých firem v zahraničních technologických centrech se zaměřením na školení, networking, cílené představení potencionálním partnerům, zlepšení podnikatelského plánu, prodejní a komunikační techniky, pomoc při vyhledání rizikového kapitálu a byznys andělů. Program probíhá v USA od roku 2011, v roce 2012 byl rozšířen na Singapur, Izrael a Švýcarsko. Prioritními obory v Izraeli jsou informační a komunikační technologie, čisté technologie, biotechnologie a life science.

Letos v květnu se v Praze uskutečnil seminář Czech-Israeli Workshop on Innovative Thinking, na který ministerstvo průmyslu a obchodu (agentura CzechInvest) pozvalo pět předních izraelských odborníků v oblasti podpory inovací a konkurenceschopnosti. Seminář měl u českých účastníků velký úspěch, izraelské straně navrhneme v horizontu dvou let seminář znovu zopakovat.Autor je pověřený řízením agentury CzechTrade zdenek.valis@czechtrade.cz


Program podnikatelské delegace vyvrcholil na Česko-izraelském obchodním fóru. Na něm promluvil také náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka (nahoře).
Foto: MPO ČR


"V absolutní hodnotě českého vývozu za rok 2012 je Izrael v rámci mimoevropských zemí dokonce na 4. místě za USA, Tureckem a Čínou."

Související