Dnes jsou tomu dva měsíce, co Rada Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem schválila kodex etiky, jenž deklaruje standardy chování, které kraj očekává od členů volených orgánů kraje, ředitelů příspěvkových organizací a dalších dotčených osob. Možná tehdy ani sám Hašek netušil, jaký bič na sebe plete.

Hned první bod etického kodexu je pro hejtmana, jenž je ztělesněním snah o puč v sociálnědemokratické straně a je ve voleném orgánu kraje, velmi problematický. Uvádí se v něm totiž, že osoby, jichž se dotýká, vykonávají svoji činnost vždy "ve veřejném zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost Jihomoravského kraje". O tom, že Michal Hašek pod svojí důvěryhodností vykopal přímo štolu, dnes již není pochyb. Jen těžko lze věřit politickému předákovi, který se veřejně přiznává ke lži. Zřejmě pochopil - nebo k tomu byl donucen tíhou okolností -, že situace je neúnosná, a čtyři dny po své návštěvě prezidenta v Lánech přišel s omluvou. Nemusíme být ale ani příliš "protihaškovští", aby nás nenapadlo: bylo to tentokrát opravdu poprvé? Nebo podobné chování procházelo statutárnímu místopředsedovi ČSSD dlouho, jen si toho nikdo nevšiml?