Nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, přináší řadu procesních práv, které mají přinést obětem citlivější zacházení. Nově bude oběť například moci požádat, aby se při výslechu nemusela setkat s pachatelem, nebo si bude moci rozhodnout, zda chce být vyslechnuta osobou stejného či opačného pohlaví. Novinkou je také možnost doprovodu důvěrníka, kterým může být například příbuzný nebo právník.

Nový zákon také přináší řadu změn v oblasti přiznání peněžité pomoci. Novinkou je například rozšíření okruhu žadatelů o oběti trestných činů v sexuální oblasti a týrané děti. Zjednodušují se také pravidla přiznání finanční podpory. Ministerstvo spravedlnosti bude nově posuzovat žádosti podle závažnosti zdravotní újmy tak, jak bude zachycená ve spisech orgánů činných v trestním řízení nebo v lékařské dokumentaci, a poškození proto již nebudou muset prokazovat výši bodového hodnocení bolesti.

Zákon také zvyšuje maximální výši podpory od státu. Oběti trestných činů mají právo získat finanční pomoc za poškození zdraví ve výši až 50 000 Kč, pro pozůstalé se peněžitá pomoc zvyšuje ze 150 000 na maximálně 200 000 Kč.

 

Související