Projekt je jedinečnou šancí pro navázání těsnější spolupráce mezi firmami a středními školami či odbornými učilišti, jež nyní vychovávají příští profesionály pro český průmysl.

„Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je projekt POSPOLU naprosto klíčový pro záchranu současné situace na trhu technické práce a stejně zásadní je pro zachování budoucnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice,“ uvedl Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který projekt inicioval. Jde podle něj o „poslední zvonění před katastrofickými scénáři, které by nastaly, pokud nezavedeme významné změny v oblasti technického vzdělávání.“

Již dnes je situace mnohých podniků v oblasti technických pracovníků kritická, a to i přes probíhající recesi a plynulý nárůst nezaměstnanosti. Firmy, zvláště v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy, stavebnictví a IT, mají dlouhodobě velký problém najít motivované a kvalitně vzdělané pracovníky.
I když každoročně ukončí studium přes 90 tisíc středoškoláků a kolem 80 tisíc vysokoškoláků, jen malá část z nich je odborně připravena vykonávat technické profese. Jedním z důvodů je jejich malá znalost firemního prostředí a firemních procesů, stejně jako ochota podřídit se požadavkům firmy. Je to způsobeno izolací mnohých škol od dění ve firmách. Právě pilotáže partnerství škol a firem v rámci projektu POSPOLU by měly přinést návrhy takových změn v organizaci a obsahu výuky, aby žáci byli vzděláváni v maximální možné míře v reálném pracovním prostředí. To by zlepšilo jak jejich odborné znalosti, tak i uplatnitelnost na trhu práce.

„Ekonomické subjekty už dlouhou dobu požadují zlepšení odborného vzdělávání a kvalifikace absolventů zvýšením podílu praxe a zapojením podniků do vzdělávání,“ uvedl Rudolf Fischer, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory, dalšího partnerského subjektu projektu POSPOLU. „Proto jsme vyzvali naše členské firmy, aby se zapojily do pilotní fáze projektu POSPOLU a příslušného výběrového řízení, aby z něj mohly čerpat co nejvíce zkušeností a poznatků“ .
Aby se spolupráce škol a firem skutečně prosadila v širším měřítku, nestačí jediný, byť dobře koncipovaný projekt, důležitá bude i širší podpora, kterou Fischer očekává od nové vlády.

Pilotní fáze projektu
V projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) proběhne od září 2013 do ledna 2015 pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem. Pilotáž bude zaměřena na technické obory a bude probíhat ve všech regionech ČR.
Cílem pilotní fáze je zjistit, jaké možnosti a jaké limity má spolupráce škol a firem v rámci platné legislativy. Praktické zkušenosti ze spolupráce budou přeneseny do tzv. aplikovaných modelů spolupráce, které budou pro školy a firmy zdrojem inspirací a příkladů, jak mohou vzájemnou spolupráci realizovat.
Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zajištění a realizaci pilotního ověřování modelů spolupráce škol a firem zveřejnil Národní ústav pro vzdělávání. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je vyhrazena částka cca 1,75 mil. Kč bez DPH.
Povinnou formou spolupráce je v rámci pilotáže odborný výcvik či odborná praxe v reálném pracovním prostředí firmy. Odborný výcvik je požadován u většiny partnerství jako povinný způsob výuky žáků a je označen jako tzv. hlavní modul (forma) pilotáže. Výčet oborů, které lze zařadit do hlavního modulu pilotáže, celkový přehled oborových a regionálních podmínek všech 25 partnerství najdete a další podrobnosti, včetně způsobu podání nabídek a jejich hodnocení, najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz.

Související