Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) založené v roce 1967 se stále více prosazuje na globální hospodářské scéně. V loňském roce vytvořilo (s přihlédnutím k paritě kupní síly) hrubý domácí produkt za téměř 3,6 bilionu dolarů. Jeho váha vyjádřená tímto ukazatelem je tedy větší než například Indie nebo Německa.

Evropská unie pokládá ASEAN, kde žije skoro 600 milionů obyvatel, za jeden z klíčových regionů, neboť je schopen "nasávat" rostoucí množství evropského zboží a služeb. Zároveň patří k důležitým dodavatelům elektrotechnických a elektronických součástek, textilu, ale také přírodního kaučuku nebo ryb.

Pro Evropskou unii je ASEAN třetí nejdůležitější zámořský partner - po Číně a USA. Firmy ze zemí EU jsou nejvýznamnějšími investory v regionu, kam v období 2000-2009 podle Eurostatu v průměru investovaly 9,1 miliardy eur ročně.

Evropská unie v současné době sjednává dohody o volném obchodu se čtyřmi členy sdružení - Singapurem, Malajsií, Thajskem a Vietnamem. "Dveře zůstávají otevřeny pro zahájení jednání i s dalšími partnery v regionu," konstatuje na svých webových stránkách Evropská komise.

Loni v dubnu EU zrušila veškeré sankce týkající se civilního sektoru v Barmě, když zemi navštívila komisařka Catherina Ashtonová a předseda Evropské komise José Barroso o několik měsíců později nabídl Barmě rozvojovou pomoc v hodnotě přes 100 milionů dolarů.

ASEAN je hospodářsky i politicky velice různorodý. Singapur jako jediný člen patří podle klasifikace Mezinárodního měnového fondu do skupiny vyspělých zemí. Naproti tomu čtyři země jsou v kategorii těch nejméně vyspělých (LDC).

VYHLÍDKY NA RŮST JSOU SOLIDNÍ

Asijská rozvojová banka, sídlící ve filipínské Manile, počítá s tím, že hospodářství ASEAN v letošním roce stoupne o průměrných 5,5 procenta. Vychází přitom z předpokladu, že v regionu potrvá čilá investiční aktivita, podpořená i vládními investicemi do infrastruktury.

ASEN jako celek je hospodářsky nejtěsněji propojen s Čínou. Ale nyní pozorně sleduje, zda se podaří Japonsku - druhému klíčovému partnerovi - konečně rozhýbat jeho mátožnou ekonomiku.

Sdružení nachází v Tokiu kladnou odezvu, zvláště poté, kdy se kvůli vleklému sporu o neobydlené souostroví Senkaku (čínsky Ťiao-jü) ve Východočínském moři výrazně zhoršily japonsko-čínské vztahy.

Z THAJSKA BUDE "ASIJSKÝ DETROIT"

Thajsko, nejvýznamnější obchodní partner Česka z ASEAN, je jediná země v jihovýchodní Asii, která nepoznala koloniální nadvládu. Její hospodářský vzestup se značnou měrou opírá o investice související s obnovou oblastí zpustošených na podzim roku 2011 rozsáhlými záplavami.

Živelní pohroma, nejhorší za posledních 50 let, dolehla i na thajské továrny vlastněné japonskými společnostmi. V prvé řadě šlo o automobilky. Z Thajska se především díky jejich investicím stává něco jako "americký Detroit". Celková výroba motorových vozidel v Thajsku se podle předpovědi společnosti Macquarie Group do roku 2015 zvýší na zhruba tři miliony.

Toyota má v Thajsku tři automobilky, které loni vyvezly 406 tisíc osobních i nákladních aut. Svoji druhou továrnu hodlá v Thajsku nákladem 369 milionů dolarů postavit druhá největší japonská automobilka Nissan. Honda plánuje do výstavby své první thajské továrny investovat 477 milionů dolarů.

Thajsko, jeden z oblíbených cílů českých turistů, loni přilákalo rekordních 21 milionů zahraničních hostů.

Ke zlepšení celkové situace v zemi by jistě přispěla dohoda vlády s muslimskými rebely na jihu země. Vleklý konflikt si již vyžádal přes pět tisíc životů. Mírová jednání se mají rozběhnout v nejbližší době.

BARMA SE VYMAŇUJE Z MEZINÁRODNÍ IZOLACE

Největší pozornost v regionu nyní poutá Barma, jedna z nejchudších zemí světa. Zhruba 50 let (1962-2011) tam tvrdě vládla vojenská junta nerespektující základní lidská práva. Zemi to dostalo do hluboké mezinárodní izolace. Hospodářské sankce na ni uvalily Evropská unie, USA a Kanada. Během zmíněného období do země přicházely byť ve velice omezeném rozsahu investoři z Číny, Indie a Jižní Koreje.

Barma, kde převládá venkovské osídlení, je největším světovým vývozcem týkového dřeva, perleti, rubínů a safírů. Má spoustu úrodné zemědělské půdy, bohatá naleziště ropy a zemního plynu.

Je možné předpokládat, že právě do těžby paliv půjde značná část přímých zahraničních investic. Dalším sektorem hodným pozornosti je cestovní ruch - především výstavba hotelů. A také telekomunikace, neboť v zemi se 64 miliony obyvatel vlastní mobilní telefon jenom 5,5 milionu lidí a pevnou telefonní přípojku má jenom 1,3 procenta obyvatel, uvádí Asijská rozvojová banka.

V březnu 2011 se v Barmě ujala moci "civilní" vláda. "Civilní" proto, že je taková jen podle svého názvu. V jejím čele stanul v obnovené prezidentské funkci Thein Sein, který v letech 2007-2011 zastával funkci předsedy vlády.

Vliv barmské armády ve společnosti zůstává značný. Dokonce i nová ústava vyhrazuje čtvrtinu křesel v obou komorách parlamentu vojákům. Tři klíčové ministerské posty - vnitra, obrany a pohraničních záležitostí - musejí být obsazovány generály v činné službě.

VIETNAM SCHVÁLIL DLOUHODOBÝ PLÁN

Ve Vietnamu si mocenský monopol stále udržuje komunistická strana, země ovšem patří k nejrychleji rostoucím v celé jihovýchodní Asii. Podle osmiletého rozvojového plánu, který v únoru letošního roku předložila vláda, se chce do roku 2020 zařadit mezi vyspělé země. Proto chce přilákat další zahraniční kapitál do modernizace průmyslu i zemědělství. Vláda rovněž slibuje prodej státních podílů v četných podnicích.

Na řadě je také reforma bankovnictví, které tíží vysoký podíl špatných úvěrů. Oficiálně se uvádí deset procent, ale skutečnost bude nejspíš mnohem horší. "Bankovní sektor ve Vietnamu je velice zranitelný," říká v německém listu Handelsblatt Rajiv Biswas, šéf asijského výzkumu společnosti IHS Global Insight.

Vietnamský stát léta hospodaří s hlubokými rozpočtovými deficity. I z tohoto důvodu je pro vládu v Hanoji velice obtížné nalézt zdroje pro nezbytnou rekapitalizaci peněžních ústavů.

Trh nemovitostí ve Vietnamu podle nedávné zprávy hospodářského výboru parlamentu (Národního shromáždění) "zamrzl". Hodnota nemovitostí, které nemohou najít kupce, činí 112 bilionů dongů (v přepočtu 5,3 miliardy amerických dolarů).

Komunistický Vietnam se od ostatních zemí ASEAN liší také tím, že jeho hlavním obchodním partnerem je bývalý zapřisáhlý nepřítel - Spojené státy americké, které se podílejí na exportu země skoro pětinou. Za zásadní obrat ve vietnamsko-amerických vztazích lze považovat návštěvu prezidenta Billa Clintona v Hanoji v roce 2000, tedy zhruba 35 let po ukončení bojů (1. května 1975).

Zahraniční investoři na Vietnamu podle zprávy výzkumné společnosti IHS Global Insight oceňují především politickou stabilitu, vysoký potenciál tamního trhu a také levnou pracovní sílu.

INDONÉSIE A JEJÍ STRATEGICKÁ POLOHA

Největší potenciál pro rozšíření vzájemných vztahů má Indonésie, čtvrtá nejlidnatější země na světě. Evropská unie ji ve své zahraničně hospodářské strategii řadí k "prioritním" zemím. Není to jenom hospodářským rozměrem Indonésie, jejíž HDP tvoří přibližně dvě pětiny souhrnného hrubého domácího produktu celého uskupení ASEAN. Je to také obrovský trh a svoji úlohu sehrává i geopolitická poloha mezi asijskou pevninou a Austrálií.

Po finančně-měnové asijské krizi (v roce 1997) indonéská ekonomika ožila a ve skupině rozvíjejících se trhů (emerging markets) se stala jednou z rozhodujících.

Zahraniční investory do Indonésie láká především její obrovský spotřebitelský trh, značné nerostné bohatství a v neposlední řadě také politická stabilita.

Indonésie je etnicky nesmírně pestrá. Podle serveru BBC News se tam hovoří více než 300 lokálními jazyky.

Od roku 1967 do května 1998, tedy 31 let, v zemi vládl generál Suharto. Ten vytvořil silnou centrální vládu opírající se o armádu. Autoritářský prezident svěřil správu hospodářských záležitostí vzdělaným technokratům. Indonésie během 70. a 80. let dosahovala pozoruhodného hospodářského vzestupu, životní úroveň se zvýšila.

Ale poté přišlo několik krizí, které vedly k masovým protestům a Suhartově pádu. Země se vydala cestou demokratických změn. Pravomoci centrální vlády v Jakartě byly výrazně omezeny.


null

Čím láká ASEAN a kde jsou možná rizika

Přednosti seskupení

Hospodářský růst čtyř zemí (Indonésie, Filipín, Thajska a Malajsie) během posledního čtvrtletí 2012 přesáhl šest procent ve srovnání s 1,5 procenty v Jižní Koreji.

Rychlý demografický růst, který vytváří potenciální poptávku.

Počet domácností s ročním příjmem 5000 dolarů na hlavu se do roku 2017 více než zdvojnásobí na 85 milionů.

Rizika

Právní prostředí je stále nejisté a obtížně předvídatelné.

Region je hospodářsky, politicky, kulturně i jinak velice různorodý. To je výzva pro firemní strategii.

Společnosti ze zemí ASEAN nejsou nakloněny otevírání národních trhů cizí konkurenci. Nejvíce nepřístupné jsou Barma a Indonésie, uvádí zpráva Economist Corporate Network.

Rozsáhlé záplavy na podzim roku 2011 v Thajsku napáchaly značné škody také tamním automobilkám, včetně továren patřících Japoncům. Snímek ukazuje továrnu Hondy, přes jejíž areál se přelila voda. Celková výroba motorových vozidel v Thajsku loni ve srovnání s rokem 2011 stoupla o 70 procent na skoro 2,5 milionu aut.
Foto: Bbloomberg


null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubíny, které se těží v Barmě, jsou považovány za nejkvalitnější na světě. Na trhu se nejvíce cení ty, které mají sytě červenou barvu. Obchodníci ji nazývají "barvou holubí krve".
Foto: Profimedia

null

Ho Či Minovo Město, bývalý Saigon, je největší vietnamské město, kde žije kolem 7,4 milionu obyvatel. Jihovietnamská metropole nedaleko delty řeky Mekong rychle expanduje. Postupně se stává jedním z důležitých hospodářských a obchodních center celé jihovýchodní Asie. V pozadí je jedna z jeho dominant - Bitexco Financial Tower, druhá nejvyšší budova ve Vietnamu.
Foto:Bbloomberg

Související