Současná legislativa omezuje trvání pracovního poměru na dobu určitou na maximálně 3 roky, přičemž pracovní smlouva může být prodloužena pouze dvakrát. Celková doba tedy nepřesáhne 9 let. Opakování pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je dále omezeno uplynutím tří let od skončení předchozího.

Senátní novela zákoníku práce, kterou včera v prvním čtení schválili poslanci, se vrací k dřívější úpravě a zavádí výjimky z obecné právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou. Nově by tedy mohlo být možné uzavírat pracovní poměr opakovaně, pokud budou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nebude možné na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou.

„V této době, kdy nezaměstnanost dosahuje dosud nevídaných hodnot, se jedná určitě o pozitivní legislativní počin, který může zabránit propuštění řady zaměstnanců zejména ve výrobě pracujících na smlouvu na dobu určitou. Stávající legislativa dostatečně nereflektuje praxi v podnicích. Změna uleví firmám, ale pomůže také lidem, kteří v nich pracují, neboť i pro ně je lepší mít neustále se opakující pracovní smlouvu na dobu určitou, než nemít práci vůbec. Novelu určitě ocení i zaměstnavatelé, kteří často nevědí, zda budou mít za měsíc dostatek práce pro všechny zaměstnance. Novela určitě přispěje k tomu, aby firmy omezily nabírání zejména sezónních pracovníků a výpomoci přes agentury práce," uvedl Ladislav Smejkal, partner advokátní kanceláře White & Case.

Použít navrhované výjimky a odchýlit se od obecné úpravy pracovního poměru na dobu určitou však bude možné pouze se souhlasem odborové organizace, popřípadě na základě vnitřního předpisu, pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí.

"Z pohledu právního je ovšem třeba se vyjádřit k novele kriticky, protože u firem, v nichž nepůsobí odborová organizace, novela umožňuje nastavení řetězení dle jejich vlastního uvážení pouze vnitřním předpisem, což může vést ke zneužívání ze strany těchto zaměstnavatelů. Podmínky nastavené novelou jsou velmi obecné, což dává zaměstnavatelům bez odborů při přípravě vnitřního předpisu takřka neomezený prostor pro vlastní interpretaci právní normy. Z toho pohledu by bylo namístě, aby v Poslanecké sněmovně došlo ještě k upřesnění navrhovaného znění novely,“ dodal Ladislav Smejkal.

Související