Zuzana Císařová se advokacii věnuje již od roku 1994, její specializací je právo duševního vlastnictví, mediální právo a reklama, pracovní právo, soudní spory a rozhodčí řízení. V minulosti také působila několik let jako předsedkyně odvolacího výboru etické komise Mezinárodní asociace farmaceutických společností (dnešní Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) v oblasti samoregulace reklamy. Kromě advokacie se věnuje také pedagogické a publikační činnosti.

Martin Krčmář pracuje v advokátní kanceláři KŠB již od roku 2010, kdy zde nastoupil jako koncipient. Jeho zaměřením je právo hospodářské soutěže, nekalé soutěže a právo veřejných podpor. Dříve také absolvoval stáž na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu.

Související