V dnešních nelehkých dobách, kdy naši největší obchodní partneři (členské země EU, USA a ostatní rozvinuté státy) čelí velkým hospodářským problémům, si stále více českých podnikatelů uvědomuje nutnost diverzifikace svých obchodních a investičních aktivit.

Rusko patří v této souvislosti mezi nejvíce zmiňovaná teritoria. Hospodářský prostor čítající více než 140 milionů obyvatel a rozloha několikanásobně převyšující území EU představuje pro každého exportéra obrovskou obchodní příležitost.

Je nepochybné, že exportovat do Ruska není snadné. Celé řadě evropských podniků se zde ale i tak daří a jejich čistý zisk rok od roku roste. Mezi nimi se pak rozhodně neztrácejí mnozí čeští exportéři, kteří již dávno pochopili, že směrem na východ od našich hranic lze nalézt spoustu obchodních příležitostí. Šance ovšem využijí pouze ti, kdo budou připraveni, přijdou včas a budou přitom schopni se opřít o spolehlivé místní partnery.

Samozřejmě že nic neinspiruje podnikatele tak jako úspěch kolegů a konkurence. Proto zcela zákonitě roste zájem o ruský trh nejen mezi velkými, ale i malými a středními podnikateli. Rusové si cení špičkové kvality, originálního designu a kvalitního zákaznického servisu. Z dob nedávno minulých zde navíc stále přetrvává silné povědomí o dlouholeté historii, spolehlivosti a kvalitě českých výrobků.

Bylo by hříchem této nezanedbatelné konkurenční výhody oproti ostatním exportérům nevyužít. Pouze z tradice a minulosti však žít nelze. Proto je třeba v Rusku cíleně budovat distribuční kanály, podporovat naše značky a investovat do výrobního, vývojového a obchodního zázemí. Tak abychom byli v krátkodobém horizontu schopni tento trh saturovat našimi produkty.


Petr Kolář
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Ruské federaci

Související