Každoroční zvýšení cen společnosti DHL Express vychází z řady faktorů. Jedním ze základních aspektů je dopad obecné cenové inflace na vstupní náklady odvětví. Zohledňuje také náklady, které jsou specifické pro expresní přepravu a nejsou přímo spojeny s inflací, včetně dopadu regulatorních opatření, jako jsou dodatečné požadavky na bezpečnost. Z důvodu dodržování těchto externích požadavků při současném zachování přepravních lhůt a trvalém zvyšování kvality služby byly tyto náklady odvětvím absorbovány.

„Cenové navýšení, které společnost DHL Express zavádí pro rok 2013 celosvětově, slouží ke kompenzaci zvyšujících se nákladů, včetně externích nákladů, které jsou mimo přímou kontrolu a nemohou být kompenzovány prostřednictvím zlepšení produktivity či úspor z rozsahu,“ řekl Ken Allen, výkonný ředitel DHL Express. „Úpravu cen pro rok 2013 zavádíme s jasným cílem udržet poměr ceny a hodnoty, kterou pro zákazníky vytváříme. Každoroční zvýšení cen je důležitým faktorem pro zachování významných investic do naší celosvětové sítě tak, aby i nadále nabízela prvotřídní přepravní službu pro zákazníky.“

Konkrétní cenové úpravy se budou lišit v každé zemi v závislosti na místních podmínkách a budou se týkat všech zákazníků, u kterých to smlouvy umožňují. „Většiny našich klientů v České republice se bude týkat průměrné navýšení do 5 %. Přesné procentuelní navýšení se bude odvíjet od typu užívaných produktů a zásilkového portfolia zákazníka,“dodává Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express CZ s tím, že lokální ceníky firma teprve zpracovává a zveřejní je do konce roku.

Související