Lidé, kteří žádají o spotřebitelské půjčky nebo je čerpají, se zřejmě dočkají lepších podmínek. Vláda včera schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která zavádí možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez sankce, zakazuje používání směnek a šeků či volání na předražené telefonní linky. Zákon by měl platit od příštího roku.

"Návrh reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, k nimž na trhu spotřebitelských úvěrů dochází. Cílem navrhovaných změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Nově bude moci věřitel poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, bude-li zřejmé, že klient je schopen ho splácet. V reakci na časté zneužívání bude zcela zakázáno používání směnek a šeků. Stejně tak nebude možné využívat volání na předražené telefonní linky začínající číslicí devět.

Klient bude moci od smlouvy o zprostředkovávání spotřebitelského úvěru bez jakékoliv sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti.

Za porušení zákona budou moci orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu do 20 milionů korun. Lidé si mohou na případná porušení pravidel stěžovat u finančního arbitra.

Podle předsedy opoziční ČSSD Bohuslava Sobotky však zákon neřeší problém rozhodčích doložek, nepřiměřeně vysokých smluvních pokut ani samotnou výši úroků u těchto půjček. Sociální demokracie bude ve sněmovně prosazovat, aby vláda nebo centrální banka měly možnost stanovit maximální limit pro úroky, respektive pro roční náklady úvěru (sazba RPSN).

ČSSD bude podle Sobotky požadovat také jednotný systém licencí pro poskytovatele spotřebitelských půjček a jednotný dozor, který by měla zajišťovat Česká národní banka.

Související