Bez ohledu na nástup levicových prezidentů a problémy kolem vlny znárodňování velkých podniků se český vývoz do latinskoamerických zemí dynamicky zvyšuje. Mnohé tamní vlády navzdory krizi investují značné prostředky do dopravní a energetické infrastruktury, nemocnic, škol, do rozvoje těžebního a zpracovatelského průmyslu.

A s růstem životní úrovně se zvyšuje i zájem o spotřební zboží. Toho v posledních letech začaly využívat malé české podniky.

Nejdůležitějším trhem pro české exportéry se stala Brazílie. Dobré zkušenosti s ní má skupina Sindat. Umělý kámen začala do této země vyvážet v roce 2005. Každý rok pak rostl obchod o tři až pět milionů korun.

"Od vývozu do Latinské Ameriky nás mnozí zrazovali, ale právě díky novým exportním trhům jsme ze světové krize vypluli s relativně malými šrámy," prozrazuje Karel Havlíček, jednatel Sindatu a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků.

Metro pro Venezuelu

Přitom v roce 2002 musela Brazílie přijmout pomoc Mezinárodního měnového fondu. Tu do roku 2005 splatila a od té doby hospodářsky sílí. Letos má podle vládních odhadů dosáhnout hospodářského růstu o 3,8 procenta.

"Vzhledem k tomu, že Latinská Amerika dokázala v posledních 10 letech generovat vysoký ekonomický růst, má nyní prostředky pro realizaci velkých investičních projektů," soudí Marek Zmrzlík, vedoucí brazilské kanceláře agentury CzechTrade.

"Předpokládá se, že tento region projde v příštím desetiletí celosvětově největším rozvojem infrastruktury. Země Latinské Ameriky se do ní chystají investovat ročně 330 až 550 miliard dolarů," konstatuje Zmrzlík.

Projekty se týkají nejen posílení sítě železnic, dálnic a vodních cest, stavby mostů, plynovodů, rafinerií a elektráren, ale také výstavby škol a nemocnic. To je příležitost například pro společnost Linet, jež do Latinské Ameriky vyváží nemocniční lůžka.

Největší investice se chystají v Brazílii, kde půjde zhruba o 30 procent celkových infrastrukturálních investic v Latinské Americe.

Nejambicióznějším projektem je pak stavba dráhy pro rychlovlaky mezi městy Campinas-SĂŁo Paulo-Rio de Janeiro. Bolívie zase připravuje projekt na výstavbu plynovodu do peruánského přístavu Ilo.

Podobnou cestou se vydaly i mnohé další země, což některým českým firmám přináší zajímavé zakázky. Kupříkladu české Výzkumné centrum kolejových vozidel společnosti Siemens se podílí na vývoji metra pro Venezuelu.

Společnost Jawa Moto loni vyvezla na Kubu, do Panamy a Argentiny celkem 1300 motocyklů. Letos počítá s růstem exportu do těchto zemí asi o 20 procent.

 


Více se dočtete v novém vydání týdeníku Ekonom, který vyšel ve čtvrtek 24. května, nebo pod odkazem níže:

banner 2

Související