Faktoring je velmi flexibilní formou financování, která umožní rozvoj podnikání a dokáže navýšit obrat a zisk společnosti. Je to způsob provozního financování na základě proplácení firemních pohledávek, které vznikají z dodávek zboží a poskytování služeb odběratelům.

Zjednodušeně lze říci, že faktoring řeší situaci, kdy dochází ke druhotné platební neschopnosti, nebo kdy vydané odběratelské faktury mají delší dobu splatnosti než dodavatelské.

VÝHODYPRO KOHOJAK VYBRATPŘÍKLADY

 

Pro koho je faktoring vhodný

  • Obchod B2B - prodej zboží či služeb jiným podnikatelským subjektům
  • Roční obrat min. 5 000 000 Kč
  • Otevřené pohledávky (faktury ve splatnosti) ve výši min. 350 000 Kč
  • Splatnost faktur 30-90 (120) dní
  • Pohledávky (faktury) nesmějí být zastaveny jiné finanční instituci
Související