Čistý index trhu práce je po sezonním očištění na hodnotě -6 %; v meziročním srovnání se snížil o 8 %. Nejslabší náborové aktivity hlásí Zpracovatelský průmysl -7 % a při sezonním očištění je to Ubytování a stravování (-9 %).

Zaměstnavatelé v ČR celkově očekávají utlumené náborové aktivity - 6 % zaměstnavatelů předpokládá nárůst počtu pracovních sil, 9 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 84 % zaměstnavatelů nečeká žádné změny. Čistý index trhu práce vykazuje pro 2. čtvrtletí 2012 hodnotu -3 % a po sezónním očištění -4 %.

"Jarní období obvykle znamená oživení ve stavebnictví, zemědělství, ubytování a stravování. V letošním druhém čtvrtletí jsou tyto tři sektory zdrženlivější v nabírání nových zaměstnanců než v předchozích letech. I přes celkový negativní výhled evidujeme stále celou řadu velkých zaměstnavatelů, kteří budou nadále nabírat nové zaměstnance, jako například technologická centra, call centra a někteří výrobci z automobilového průmyslu. I přes rostoucí nezaměstnanost firmy nadále těžko hledají vhodné uchazeče o zaměstnání s technickým vzděláním nebo obchodní zástupce," řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Do budoucna se podle ní očekává rozevření nůžek mezi poptávkou po zaměstnancích z technických a technologických oborů a jejich nabídkou. V současnosti počet těchto specialistů stále roste, ale pomaleji než trh vyžaduje; vzdělávací instituce nestačí reagovat na vzrůstající poptávku. V roce 2011 činil podíl lidí s nedostatečnou kvalifikací na celém světě 34 %, ve sledovaných zemích regionu EMEA to bylo 26 % a u nás 22 %. V Číně se rovněž očekává, že bude v některých oblastech silný nedostatek kvalifikovaných odborníků, a to hlavně kvůli stárnutí populace.

I přes trvající nejistotu zaměstnavatelé ve 32 ze 41 zemí a oblastí celého světa, kde se průzkum ManpowerGroup provádí, očekávají, že ve 2. čtvrtletí roku budou v různé míře zvyšovat počet svých zaměstnanců. Náborový optimismus posílil ve srovnání s předchozím čtvrtletím ve 23 zemích a oblastech. Proti minulému čtvrtletí zaměstnavatelé na 37 trzích práce očekávají relativně stabilní nebo vyšší náborové aktivity. V negativních číslech se pohybuje pouze Irsko, Maďarsko, Řecko, Španělsko a ČR.

Související