Do SÚIP přešlo od ledna 2012 také 178 nových inspektorů, kteří dosud působili v rámci agend úřadů práce, celkový počet inspektorů SÚIP tak čítá 341. Státní úřad inspekce práce by měl v letošním roce provést celkem 200 tisíc kontrol. Oblastní inspektoráty práce se v rámci své činnosti v roce 2012 zaměří zejména na kontrolu dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona o zaměstnanosti a na mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegální práce a pracovněprávních vztahů. K dalším oblastem, které budou podrobovány kontrole, patří nelegální zaměstnávání občanů ČR a cizinců, dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce a dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
K mimořádným akcím v průběhu března patří například kontroly lyžařské areály na území ČR (v době jarních prázdnin), kontroly čerpacích stanic PHM ve Středočeském kraji a stánkový prodej, především rychlého občerstvení na území hl.m. Prahy. Ve všech uvedených oblastech se kontroly zaměřují na nelegální zaměstnávání občanů ČR a cizích státních příslušníků a vybraná ustanovení pracovněprávních předpisů a zákona o zaměstnanosti.
„Zaměření na lyžařské areály vyplývá z dosavadní praxe orgánů inspekce práce. Období lyžařské sezony nutí provozovatele zabezpečit poskytování svých služeb formou krátkodobého zaměstnání. V mnoha případech však osoby, které vykonávají práci na lyžařských vlecích, lanovkách, restauračních a ubytovacích zařízeních apod., vykonávají tuto práci bez řádně uzavřeného pracovněprávního vztahu,“ vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.
V průběhu jarních měsíců budou dále probíhat zvýšené kontroly také u zaměstnavatelů poskytující služby motoristům, zejména u autoservisů a pneuservisů. „Očekáváme z tohoto důvodu možnost častějšího využívání sezónních zaměstnanců a možný výskyt nelegální práce respektive zastřeného pracovněprávního vztahu,“ říká ministr práce a sociálních věcí. Kontroly budou prováděny v součinnosti všech inspekčních odborů oblastních inspektorátů práce. Na přípravě a realizaci mimořádné kontrolní akce budou oblastní inspektoráty práce úzce kooperovat s krajskými pobočkami ÚP ČR a příslušnými OSSZ.
Nad rámec těchto mimořádných kontrol bude ve druhém kvartálu letošního roku SÚIP realizovat kontroly zaměřené na výkon nelegálního zaměstnávání v úzké součinnosti s ÚP ČR a ČSSZ. Při plánování kontrol budou oblastní inspektoráty práce využívat podněty ke kontrole občanů, zaměstnanců, sociálních partnerů a informací získaných na základě vlastní kontrolní činnosti.

Lenka Smrčková

Související