Prezident republiky na počátku Roku desátého označil soud s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou za "absurdní reality show v přímém přenosu", která zásadním způsobem poškozuje politický systém. Václav Klaus má i tentokrát pravdu. Jen si nejsme jisti, jestli si úplně rozumíme, co přesně nás tak poškozuje. Jestli je to skutečnost, že absurdní a občas plačící postavy defilující před soudem spolurozhodují o směřování této země, nebo zda se prezidentovi nelíbí fakt, že se vůbec nějaký soud koná. Vzhledem k známé Klausově sportovní poučce, že není nic zlého na malých podfucích, když se rozhodčí nedívá, se bohužel kloníme k možnosti číslo dvě.

Jindřich Šídlo
Související