Podle analýzy firemních bankrotů společnosti Czech Credit Bureau bylo v roce 2011 vyhlášeno 2413 firemních bankrotů, což je meziroční nárůst o 49 %.

Z toho 1232 se týkalo právnických osob a 1181 fyzických osob podnikatelů. Za celý rok 2011 se bankroty fyzických osob podnikatelů podílely na celkovém počtu firemních bankrotů 49 %, zatímco v roce 2010 jejich podíl byl jen 22 %.

JEŠTĚ VÍC NÁVRHŮ

Navíc se zhruba od října 2011 postupně rozevírají nůžky mezi počtem podaných návrhů na bankrot a počtem vyhlášených bankrotů, resp. se prodlužuje doba mezi podáním návrhu a vyhlášením bankrotu, a to u obou skupin firem. Tento vývoj je také mnohem razantnější u fyzických osob podnikatelů.

Počet návrhů na firemní bankrot dosáhl v prosinci 2011 výše 663, což je zdaleka nejvyšší počet podaných návrhů od doby platnosti nového zákona. Platí to pro obě skupiny firem.

ROZDÍLY V KRAJÍCH...

V celkovém počtu firemních bankrotů za rok 2011 obsadil "první místo" opět Moravskoslezský kraj (465 případů) a za ním pak Praha (359 případů). Naopak nejméně bankrotů nalezneme v Karlovarském kraji (51 případů) a v kraji Vysočina (57 případů).

Mezi lety 2010 a 2011 se nejrychleji zvyšoval počet vyhlášených bankrotů v Ústeckém kraji (růst na téměř čtyřnásobek) a v Moravskoslezském kraji (růst na téměř trojnásobek). K poklesu jejich počtu v daném období došlo v Jihomoravském kraji a v Praze (shodně o 3 %). V průměru za všechny kraje se počet bankrotů mezi lety 2010 a 2011 zvýšil o 48 %.

... I V ODVĚTVÍCH

Z odvětvového hlediska bylo v roce 2011 vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností na firmy v odvětví obchod a pohostinství (416), jejich počet se však meziročně nezměnil. U subjektů podnikajících ve službách to pak bylo 367 bankrotů a ve srovnání s rokem 2010 se jejich počet o 3 % snížil. K nejvyššímu meziročnímu růstu v počtu bankrotů došlo v odvětví zemědělství a těžba (růst o 40 %).

Ve stavebnictví se sice počet bankrotů obchodních společností mezi rokem 2010 a 2011 zvýšil podstatně méně (o 6 %), avšak na 10 000 firem v tomto odvětví připadlo nejvíce bankrotů, a to 73. Nejméně z tohoto rizikovým odvětvím byly služby, v tomto odvětví připadlo na 10 000 firem pouze 27 bankrotů.

11 TISÍC OSOBNÍCH BANKROTŮ

Proti roku 2010 vykazuje Czech Credit Bureau nárůst o 89 %. V roce 2011 bylo v průměru za jeden měsíc vyhlášeno 954 osobních bankrotů, zatímco v roce 2010 to bylo "jen" 518 osobních bankrotů.

Jestliže v roce 2011 připadlo na 10 000 obyvatel necelých 11 osobních bankrotů, v roce 2010 to bylo 5,9 osobního bankrotu a v roce 2009 pouze 2,3 osobního bankrotu.

"I když je dynamika osobních bankrotů i nadále poměrně vysoká, postupně se snižuje. V roce 2009 se ve srovnání s rokem 2008 zvýšily o 260 %, o rok později to bylo o 173 % a v roce 2011 již "jen" o 89 %," řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB - Czech Credit Bureau.

V roce 2011 bylo v průměru podáno 1291 návrhů na osobní bankrot za jeden měsíc, o rok dříve to bylo 714.

Počet podaných návrhů na osobní bankrot se v roce 2011 ve srovnání s rokem předchozím zvýšil o 81 %. Průměrná doba mezi podáním návrhu a vyhlášením osobního bankrotu se od září 2011 postupně také prodlužuje.

V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

V roce 2011 bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno opět v Moravskoslezském kraji (1715) a Ústeckém kraji (1707). Nejmenší počet vykázal kraj Vysočina (215) a Praha (372).

Mezi rokem 2010 a 2011 se nejrychleji zvyšoval počet osobních bankrotů v Plzeňském kraji (růst o 226 %) a Karlovarském kraji (růst o 213 %). Nejpomaleji rostl počet osobních bankrotů v tomto období v Pardubickém kraji (růst o 21 %) a Moravskoslezském kraji (růst o 37 %).

Nejvíce osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel v roce 2011 nalezneme u Karlovarského kraje (26,7) a Ústeckého kraje (20,4). Nejmenší počet vykázala Praha (3) a kraj Vysočina (4,2). V průměru za všechny kraje to bylo 10,9 osobního bankrotu na 10 000 obyvatel.

BOOM TAKÉ INSOLVENCE

Z hlediska insolvence sleduje trh společnost Creditreform, z jejíchž dat lze vyčíst také skokový nárůst v právě uplynulém roce, i když zdánlivě 51% meziroční růst počtu insolvenčních návrhů tak dramaticky nevypadá. U fyzických osob nepodnikatelů však zvýšení o 67 % signalizuje, že vrcholu jsme ještě zdaleka nedosáhli.

Související