Jméno bývalého rumunského diktátora Nicolae Ceaušeska zůstává v Rumunsku stále chráněnou značkou. Podle agentury AFP soud v Bukurešti rozhodl, že na něj drží práva syn a zeť někdejšího vládce.

Valentin Ceaušescu a manžel jeho zesnulé sestry Zoe, Mircea Oprean, už v roce 2008 obdrželi ochranu pro "značku Ceaušescu" od rumunského úřadu pro značky a vynálezy. Toto jméno tedy nemůže být používáno k obchodním účelům bez souhlasu vlastníka jeho práv.

Například bukurešťské divadlo Odeon, jež loni uvedlo představení o procesu s manželi Ceaušeskovými a jejich popravě, požadovalo zrušení značky. Soudci tuto žádost zamítli, divadlo se však může odvolat.

Odeon nicméně vyhrál jiný proces proti diktátorovu synovi. Ten mimo jiné požadoval zákaz provozování hry "Poslední Ceaušeskovy hodiny". Soud ovšem tuto žádost označil za neopodstatněnou.

Hru zrealizoval Mezinárodní ústav pro politická úmrtí (se sídlem v Berlíně a Curychu) na základě autentických audio i videozáznamů, svědeckých výpovědí osob zapojených do procesu a také dokumentace z místa.

Po dvou představeních v Bukurešti a posléze v Berlíně v prosinci 2009 bylo drama předvedeno začátkem loňského roku ve třech švýcarských městech.

Související