S cenou elektřiny v Česku mohou zahýbat i Rakušané. Rakouská vláda chce zákonem zakázat dovoz proudu z jaderných elektráren v zahraničí. To by mohlo zlevnit elektřinu v Česku, protože by došlo k přebytku levné jaderné elektřiny v zemi. Do Rakouska loni Česko vyvezlo čtyřicet procent českého exportu.

Jenže celý proces nebude tak horký. "Dopad bude malý. I kdyby k tomu došlo, Češi by asi začali nadbytečnou elektřinu vyvážet do Německa a Rakušané by ji potom odebírali přes Německo. Jsou na něm totiž energeticky závislí," říká Jan Tomaník z Wood & Co.

Je také nejisté, zda bude Rakousko svůj plán schopno vůbec prosadit. Pokud se chtějí vzdát dovozu jádra, museli by se vzdát veškerého importu české elektřiny.

"Je třeba přes léto nalézt přiměřená právní opatření, aby toho bylo možné dosáhnout, a na podzim je přijmout," uvedl v pátek rakouský kancléř Werner Faymann jako výsledek "energetického summitu" vládních stran a ekologických organizací. Podle kancléře je třeba prosadit povinné "označení původu" u každého nákupu elektřiny.

Přes léto tak mají v Rakousku vzniknout pracovní skupiny za účasti širokého spektra sil včetně protiatomových organizací jako Greenpeace či Global 2000, které mají připravit zásady "zákona o ekologické elektřině". Tyto organizace se závěry schůzky souhlasí, označují je ale jen za první krok z mnoha potřebných.

Rakousko, kde nejsou žádné atomové elektrárny, se dlouhodobě staví proti jaderné energetice. Trnem v oku rakouských protijaderných aktivistů jsou zejména elektrárny v sousedním Česku a Slovensku.

V Rakousku se o zákazu dovozu "jaderné" elektřiny tak mluví už řadu let. Vše ale vázne na tom, že země, odkud alpská republika elektřinu dováží, má takzvaný energetický mix a v síti nelze jadernou elektřinu od nejaderné rozlišit. Rakouské energetické společnosti řešily zatím věc tak, že ve smlouvě s německými koncerny měly alibistickou doložku, že kupují ze společného mixu pouze proud z klasických elektráren.

Související