Na Vysočině je podle aktuálních údajů distribučních společností v provozu 21 bioplynových stanic, téměř všechny vznikly v posledních třech letech. Společnost E.ON dostala loni z kraje 39 žádostí o připojení nových bioplynových stanic k síti, letos na území čtyř okresů Vysočiny eviduje dalších deset zájemců.

Bioplynové stanice přibývají hlavně na farmách. Platby za elektřinu znamenají pro zemědělce stabilní zdroj příjmů, který pomáhá stabilizovat jejich ekonomiku při kolísání výkupních cen u hlavních zemědělských komodit. Na distribučním území společnosti E.ON, do něhož na Vysočině patří Žďársko, Jihlavsko a Třebíčsko, je v trvalém provozu 14 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 8,2 MW.

Na konci minulého roku bylo v Česku podle dostupných údajů přes 170 bioplynových stanic. Podle odhadu ministerstva zemědělství by jich v roce 2020 mohlo být přes 500. Využily by produkci zelené hmoty až z 240 000 hektarů půdy.

Související