Název
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
Zahraniční partner
University of Hawaii, Central Michigan University,

University of Wales, univerzity zapojené

do programu Erasmus
Ulice, město
Lázeňská 4/287, 110 00 Praha 1-Malá Strana
Telefon/Fax
222 360 493 (Jana Janečková)/257 532 911
E-mail/web
admissions@aac.edu/http://www.aac.edu
Vyučovací jazyk
anglický
Délka studia
3 roky bakalářské, 2 roky navazující magisterské
Školné
v závislosti na počtu kurzů


Název
Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.)

Soukromá vysoká škola
Zahraniční partner
Nottingham Trent University
Ulice, město
Lidická 1879/48, 602 00 Brno-Černá Pole
Telefon/Fax
545 212 550/545 570 115
E-mail/web
marketing@bibs.cz/www.bibs.cz
Vyučovací jazyk
přednášky v češtině, od 2. ročníku

seminární práce (assignments) v angličtině
Délka studia
2 a půl roku
Školné
250 000 Kč bez DPH
Poznámka
možnost studia v navazujícím programu
DBA (Doctorate


of Business Administration), Management TC, s.r.o.


Název
TC Business School
Zahraniční partner
Business Schoul Nederland, International

Management Centres (UK)
Ulice, město
Na Zátorce 4, 160 00 Praha 6


Telefon/Fax
257 532 356/257 533 254
E-mail/web
info@mgmtc.cz/http://www.tcbs.cz
Vyučovací jazyk
čeština
Délka studia
2 roky
Školné
308 474 Kč (včetně ubytování a stravování)


Název
CMC Graduate School of Business o. p. s
Zahraniční partner
Maastricht School of Management
Ulice, město
náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice
Telefon/Fax
326 999 111/326 992 150
E-mail/web
info@cmc.cz/http://www.cmc.cz
Vyučovací jazyk
angličtina
Délka studia
20 měsíců
Školné
13 245 EUR


Název
Czech Management Institute Praha

(CMI - ESMA Praha)
Zahraniční partner
Escuela Superior de Marketing y Administacion Barcelona
Ulice, město
Resslova 10. 120 00 Praha 2
Telefon/Fax
224 920 088/224 916 785
E-mail/web
marketing@bibs.cz/www.bibs.cz
Vyučovací jazyk
přednášky v češtině, od 2. ročníku

seminární práce (assignments) v angličtině
Délka studia
2 a půl roku
Školné
140 000 Kč bez DPH
Název
Czech University of Live Sciences
Zahraniční partner
SAC Aberdeen; Wageningen University; University

College Cork, University of Arkansas, název programu:

The international MBA in agribusiness
Ulice, město
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol
Telefon/Fax
234 382 041/234 381 855
E-mail/web
kreplova@pef.czu.cz/http://mba.pef.czu.cz
Vyučovací jazyk
čeština, angličtina
Délka studia
2 roky
Školné
94 000 Kč


Název
IPFM - Institut pro průmyslový a finanční management
Zahraniční partner
tato škola má vlastní mezinárodně akreditované studium

MBA, podporované předními společnostmi v ČR a v zahra-

ničí má rovněž více partnerských universit
Ulice, město
Václavské náměstí 40, Praha 1
Telefon/Fax
221 490 356/221 907 295
E-mail/web
info@ipfm.cz/www.ipfm.cz
Vyučovací jazyk
angličtina, němčina (jako jediná škola v ČR)
Délka studia
dle intenzity výuky a programu trvá studium 1,5 až 2 roky

(možnost přizpůsobení dle individuálních potřeb studenta)
Školné
9500 EUR (včetně daně)


Název
Masarykův ústav vyšších studií - ČVUT v Praze
Zahraniční partner
Sheffield Hallam University
Ulice, město
Horská 3, 128 00 Praha 2-Albertov
Telefon/Fax
224 359 149/224 914 834
E-mail/web
mba@muvs.cvut.cz/http://www.muvs.cvut.cz
Vyučovací jazyk
čeština, angličtina
Délka studia
2 roky
Školné
cca 300 tisíc


Název
Mezinárodní Pražská Univerzita, o. p. s.
Zahraniční partner
nový partner bude zveřejněn
Ulice, město
Za Mototechnou5 971, 150 00 Praha 5
Telefon/Fax
251 625 140/251 625 125, 775 170 008
E-mail/web
mpupraha@seznam.cz/http://www.mpu-prague.cz
Vyučovací jazyk
čeština, ruština
Délka studia
od 2 let
Školné
35 000 za semestr


Název
Newport International University Czech & Slovak
Zahraniční partner
Newport University, California, USA
Ulice, město
Reální 2, 702 00 Ostrava 1
Telefon/Fax
596 113 470/596 111 220
E-mail/web
info@newportu.cz/http://www.newportu.cz
Vyučovací jazyk
čeština
Délka studia
od 18 do 36 měsíců
Školné
90 000 korun


Název
The Open University Business School
Ulice, město
Vodičkova 26, 110 00 Praha 1
Telefon
733 293 521, 222 221 970
Web
www.openuni.cz

Název
Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE*,

Prague International Business School
Zahraniční partner
Manchester Metropolitan University, ESCP-EAP,

European School of Management Berlin
Ulice, město
José Martího 2/407, 162 00 Praha 6
E-mail/web
info@pibs.cz, mba@pibs.cz/http://www.pibs.cz
Vyučovací jazyk
čeština
Délka studia
2 a půl roku
Školné
220 000 Kč bez DPHSeznam škol poskytujících studium MBA v ČR

Název
The Free Swiss University of St. George's
Zahraniční partner
PDG Treuhand GmbH
Ulice, město
Pod Strašnickou vinicí 14, 100 00 Praha 10
Telefon/Fax
274 779 424/274 810 758
E-mail/web
prague@universityswiss.ch/http://www.universityswiss.ch
Vyučovací jazyk
čeština, angličtina, němčina
Délka studia
min. 3 semestry
Školné
v průměru 250 000 korun za celé studium


Název
University of New York in Prague
Zahraniční partner
Institut Universitaire Kurt Bösch, University of Sunderland
Ulice, město
Legerova 72, 120 02 Praha 2
Telefon/Fax
224 221 281/224 221 247
E-mail/web
unyp@unyp.cz/http://www.unyp.cz
Vyučovací jazyk
angličtina
Délka studia
18 měsíců
Školné
325 000 korun


Název
University of Northern Virginia - Prague
Zahraniční partner
University of Northern Virginia, USA
Ulice, město
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
Telefon/Fax
224 872 487/224 872 485
E-mail/web
prague@unva.edu/http://www.unva.cz
Vyučovací jazyk
angličtina
Délka studia
18 měsíců
Školné
260 190 korun za celý program (včetně učebnic a ostatních poplatků)


Název
University of Pittsburgh
Ulice, město
Trhuhlářská 13-15, Praha 1
Telefon/Fax
222 316 960/251 156 875
E-mail/web
igoossen@ katz.pitt.edu, /http://www.pitt.cz
Vyučovací jazyk
angličtina
Délka studia
16 měsíců
Školné
48 500 dolarů (možnost udělení stipendií)


Název
U.S. Business School Praha
Zahraniční partner
University of Pittsburgh
Ulice, město
Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1
Telefon/Fax
222 316 960/739 046 854
E-mail/web
usbsp@usbsp.com/http://www.usbsp.com
Vyučovací jazyk
angličtina
Délka studia
1,5- 3 roky
Školné: 750 000 korun (možnost udělení stipendií)Název
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

Ekonomická fakulta Institut doktorských studií a MBA
Zahraniční partner
Liverpool John Moores University
Ulice, město
Havlíčkovo nábřeží 38A, 701 21 Ostrava
Telefon/Fax
597 322 192/596 110 026
E-mail/web
tatiana.kudelova@vsb.cz/http://www.ekf.vsb.cz
Vyučovací jazyk
čeština
Délka studia
3 roky
Školné
72 tisíc korun ročně


Název
Vysoká škola ekonomická v Praze International

Business
Ulice, město
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3-Žižkov
Telefon/Fax
224 095 337/224 098 591
E-mail/web
sterbovl@vse.cz, krejcii@vse.cz/

http://ozs.vse.cz/isc - International Business
Vyučovací jazyk
angličtina
Délka studia
4 semestry
Školné
1800 EUR/semestr


Název
Vysoká škola ekonomická Praha

Francouzsko-český institut řízení
Zahraniční partner
IAE Lyon, Université Jean Moulin, Lyon 3
Ulice, město
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3-Žižkov
Telefon/Fax
224 098 537-8/224 098 837
E-mail/web
machkova@vse.cz, karetovv@vse.cz/http://nb.vse.cz/fcir
Vyučovací jazyk
čeština, francouzština
Délka studia
1 rok
Školné
53 000 korun


Název
Vysoká škola ekonomie a managementu
Zahraniční partner
European Council for Business Education (ECBE)
Ulice, město
José Martího 2, 162 00 Praha 6
Telefon
841 133 166
E-mail/web
info@vsem.cz/http://www.vsem.cz
Vyučovací jazyk
čeština
Délka studia
2 roky
Školné
55 000 korun za jeden rok (úroveň exlusive)


Název
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.
Zahraniční partner
City University of Seattle, Washington
Ulice, město
Estonská 500, 101 00 Praha 10
Telefon/Fax
210 088 895/271 740 871
E-mail/web
kveta.paichlova@vsfs.cz/http://www.vsfs.cz/mba
Vyučovací jazyk
angličtina
Délka studia
20 měsíců
Školné
225 000 korun při jednorázové platbě
Název
Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská

Brno Business School*, Divize UK - MBA
Zahraniční partner
Nottingham Trent University, Nottingham Business School
Ulice, město
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
Telefon/Fax
541 146 903/541 146 911
E-mail/web
info@uk-mba.cz/www.uk-mba.cz
Vyučovací jazyk
čeština
Délka studia
2 roky
Školné
64 500 korun


Název
Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská

Brno Business School*, Divize US - MBA studií
Zahraniční partner
Dominican University of Illinois at Chicago
Ulice, město
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
Telefon/Fax
541 146 912/541 143 781
E-mail/web
mikulec@fbm.vutbr.cz/http://www.us-mba.cz
Vyučovací jazyk
čeština, angličtina
Délka studia
2 roky (4 semestry)
Školné
61 500 korun za semestr

Poznámka: Zdroj: dokumentace a. s. Economia, internetové stránky škol, internetová stránka České asociace škol MBA


Soukromé vysoké školy v ČR

Škola
Bankovní institut vysoká škola, a. s. Praha
Školné
Bc. - v češtině - 24 700 Kč/semestr

Bc. - v cizím jazyce - 37 000 Kč/sem.

Mgr. - v češtině - 26 500 Kč/sem.

Mgr. - v cizím jazyce - 37 000 Kč/sem.

MBA - celé studium - 187 200 Kč
Bakalářské studium
Bankovní management

Banking management (v AJ)

Bankovskij menedžment (v RJ)

Informační technologie

Elektronické obchodování

Pojišťovnictví

Oceňování majetku

Makléř

Právní administrativa v podnikatelské sféře

Ekonomika a management malého a středního podnikání

Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb

Veřejná správa Evropské unie
Magisterské studium
Finance

Informační technologie a management
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.bivs.cz


Škola
Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice
Školné
Bc. - 39 600 Kč/rok
Bakalářské studium
Management a marketing zahraničního oboru

Elektronické počítače

Ekonomická informatika

Finance a daně
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.czechuniversity.com
Škola
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o.
Školné
Bc., Mgr. - 32 500 Kč/semestr

MBA - 255 000 Kč/celé studium
Bakalářské studium
Hotelnictví (v ČJ i AJ)

Management destinace cestovního ruchu

Marketingové komunikace ve službách

Management volného času
Magisterské studium
Management hotelnictví a lázeňství

Management destinace cestovního ruchu

Marketingové komunikace
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vsh.cz


Škola
Vysoká škola finanční a správní Praha, o. p. s.
Školné
Bc. - v češtině - 25 500 Kč/semestr

Bc. - v cizím jazyce - 32 000 Kč/semestr

Mgr. - v češtině - 27 500 Kč/semestr

PhD. - 27 500 Kč/semestr

MBA - 225 000 Kč/celé studium
Bakalářské studium
Řízení podniku a podnikové finance

Marketingová komunikace

Business management and corporate finance

Bankovnictví

Pojišťovnictví

Veřejná správa

Veřejné finance

Právo v podnikání

Právo ve veřejné správě

Aplikovaná informatika
Magisterské studium
Řízení podniku a podnikové finance

Marketingová komunikace

Business Management and Corporate Finance

Marketing Communication

Finance a finanční služby

Pojišťovnictví

Veřejná správa

Veřejné finance

Aplikovaná informatika
Doktorské studium
Hospodářská politika a správa
Web
www.vsfs.cz


Škola
Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.
Školné
Bc. - 23 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
Právo v podnikání

Sociálně právní činnost

Veřejná správa

Soudní a notářská administrativní činnost
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
vww.vskv.cz


Soukromé vysoké školy v ČR

Škola
Vysoká škola podnikání, a. s., Ostrava
Školné
Bc. - 35 990 Kč/rok

MBA - 220 000/celé studium
Bakalářské studium
Podnikání

Podnikání a management v obchodu

Podnikání a management v životním prostředí
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
vww.vsp.cz


Škola
ŠKODA AUTO Vysoká škola, a. s. Mladá Boleslav
Školné
Bc. - 19 500 - 23 500 Kč/semestr

Mgr. - 23 500 - 26 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
Podniková ekonomika a management provozu

Podniková ekonomika a management obchodu

Podniková ekonomika a finanční management
Magisterské studium
Podniková ekonomika a management provozu

Globální podnikání a marketing

Globální podnikání a finanční řízení podniku

Globální podnikání a právo
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.savs.cz


Škola
Literární akademie - Soukromá vysoká škola

J. Škvoreckého Praha, s. r. o.
Školné
Bc. - 60 000 Kč/rok

Mgr. - 50 000 Kč/rok
Bakalářské studium
Tvůrčí psaní a publicistika

Komunikace v médiích
Magisterské studium
Tvůrčí psaní

Komunikace v médiích
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.literarniakademie.cz


Škola
Vysoká škola cestovního ruchu,

hotelnictví a lázeňství Praha, s. r. o.
Školné
Bc. - 110 000 Kč/rok (prezenční forma)

Bc. - 60 000 Kč/rok (komb.forma)
Bakalářské studium
Management cestovního ruchu

Management hotelů, gastr. zařízení a lázeňství
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vscrhl.cz


Škola
Soukromá vysoká škola

ekonomických studií Praha, s. r. o.
Školné
Bc., Mgr. - 26 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
Management organizací

Účetnictví

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Bezpečnostní management
Magisterské studium
Strategický management

Management firemních financí
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.svses.cz


Škola
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
Školné
Bc. - 22 500 Kč/semestr

Mgr. - 25 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
Cestovní ruch

Informatika v cestovním ruchu

Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

Průvodcovská činnost v cestovním ruchu
Magisterské studium
Management leteckých podniků

Management cestovního ruchu
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vsopraha.cz


Škola
Akademie STING Brno, o. p. s.
Školné
Bc. - 36 000 Kč/rok

Mgr. - 42 000 Kč/rok
Bakalářské studium
Zdaňování

Finanční kontrola

Organizace a řízení malých a středních firem

Právo v podnikání

Právo ve veřejné správě
Magisterské studium
Podniková ekonomika a management
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.sting.cz


Škola
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
Školné
Bc. - 55 000 Kč/rok

Mgr. - 55 000 Kč/rok

PhD. - 25 000 Kč/rok
Bakalářské studium
Anglophone studies (v AJ)

Humanitní studia

International relations and European studies (v AJ)

Mezinárodní obchod

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Průmyslové vlastnictví

Veřejná správa
Magisterské studium
Anglophone studies (v AJ)

Asijská studia a mezinárodní vztahy

Evropská studia a veřejná správa

International relations and European studies (v AJ)

Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslové vlastnictví

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Regionální studia a mezinárodní obchod
Doktorské studium
International relations and European studies (v AJ)

Mezinárodní a regionální vztahy

v průmyslovém vlastnictví

Mezinárodní vztahy a evropská studia
Web
www.mup.cz


Škola
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. r. o.
Školné
Bc. - 25 000 Kč/semestr

Mgr. - 25 000 Kč/semestr

PhD - 15 000 Kč/semestr

MBA - 80 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
Vzdělávání dospělých

Speciální pedagogika - vychovatelství

Sociální a mediální komunikace

Evropská hospodářskoprávní studia

Management cestovního ruchu

Právo v podnikání

Manažerská studia - řízení lidských zdrojů

Audiovizuální komunikace a tvorba

Scénická a mediální studia

Pojišťovnictví

Bezpečnostní studia
Magisterské studium
Andragogika

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika - učitelství

Sociální a mediální komunikace

Evropská hospodářskoprávní studia

Management cestovního ruchu
Doktorské studium
Speciální pedagogika

Andragogika
Web
www.ujak.cz


Soukromé vysoké školy v ČR

Škola
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, s. r. o.
Školné
Bc. - 23 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
Management v podnikání

Ekonomie a právo v podnikání

Management v podnikání
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vske.cz


Škola
Anglo-americká vysoká škola Praha, o. p. s.
Školné
Bc. - 360 000 Kč/celé studium

Mgr. - 276 000 Kč/celé studium

MBA - 430 000 Kč/celé studium
Bakalářské studium
Ekonomika a management - různá zaměření

Mezinárodní vztahy

Politika a společnost

Humanitní studia společnosti a kultury

Žurnalistika a komunikace

Komparativní obchodní právo (britská akreditace)
Magisterské studium
Obchod a právo na mezinárodních trzích

Kvantitativní metody řízení rizik a portfolia

Mezinárodní vztahy a diplomacie

Humanitní studia

Veřejná politika
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.aauni.edu


Škola
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.
Školné
Bc. a Mgr. - 46 000 Kč/rok
Bakalářské studium
Sociální politika a sociální práce

Psychologie

Zdravotně-sociální pracovník
Magisterské studium
Sociální práce se zaměřením na komunikaci

a aplikovanou psychologii
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.pvsps.cz


Škola
Vysoká škola aplikovaného práva Praha, s. r. o.
Školné
Bc. - 25 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
Právo v podnikání

Sociálně právní činnost a zaměstnanost
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vsap.cz


Škola
Vysoká škola ekonomie a managementu Praha, o. p. s.
Školné
Bc. a Mgr. 25 000 - 55 000 Kč/rok

MBA - 55 000 Kč/rok
Bakalářské studium
Marketing

Management lidských zdrojů

Finanční řízení

Daňová teorie a politika

Právo a podnikání

Management kvality

Projektové řízení

Podnikové informační strategie

Veřejná správa a EU

Sportovní marketing

Management sportu
Magisterské studium
Manažerské rozhodování v praxi

Management rizik a financování obchodních transakcí

ICT v řízení firmy

Inovace a kvalita lidských zdrojů

Komplexní výkonnost firmy

Konkurenceschopnost firmy

Strategické řízení informatiky

Tvorba hodnoty firmy
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vsem.cz


Soukromé vysoké školy v ČR

Škola
University of New York in Prague, s. r. o.
Školné
Bc. - 69 000 Kč/semestr (v AJ¨)

MA - 235 000 Kč/roční studium (v AJ)

PhD. - 200 000 Kč/tříleté studium (v AJ)

MBA - 325 000 Kč/celé studium (v AJ)
Bakalářské studium
Business Administration

Communication and Mass Media

International Economic Relations

Psychology

IT Management

English Language and Literature
Magisterské studium
Professional Communication and Public Relations

Clinical-Counseling Psychology

International and Commercial Law
Doktorské studium
Speciální program "PhD. By Publication"
Web
www.unyp.cz


Škola
Vysoká škola manažerské informatiky

a ekonomiky Praha, a. s.
Školné
Bc. - 32 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
Aplikovaná informatika

Manažerská ekonomika

Právo v podnikání

Právo ve veřejné správě
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vsmie.cz


Škola
Vysoká škola mezinárodních

a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Školné
Bc. - 32 500 Kč/semestr

Mgr. - 28 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
Mezinárodní vztahy a diplomacie

Veřejná správa a Public relations
Magisterské studium
Evropská studia a veřejná správa

Mezinárodní diplomatická studia

Politologie a politika v mezinárodních vztazích
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vip-vs.cz


Škola
Středočeský vysokoškolský institut Kladno, s. r. o.
Školné
Bc. - 19 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
Podniková ekonomika a management

Marketing

Ekonomika a management obchodu
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.svikladno.cz
Škola
Mezinárodní babtistický

teologický seminář EBF Praha, o. p. s.
Školné
Mgr. - 190 000 - 325 000 Kč/celé studium

PhD. - 325 000 Kč/studium
Bakalářské studium
Není v nabídce
Magisterské studium
Master of Philosophy (v AJ)

Magister in Theology (v AJ)

Master of Theology - čtyři specializace (v AJ)
Doktorské studium
Doctor of Philosophy (v AJ)
Web
www.ibts.eu


Škola
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
Školné
Bc. - 30 000 Kč/rok
Bakalářské studium
Management a marketing

Informační management

Veřejnoprávní studia

Aplikované a informační technologie
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.zmvs.cz


Škola
Academia Rerum Civilium vysoká škola

politických a společenských věd v Kolíně, s. r. o.
Školné
Bc. - 19 900 Kč/semestr
Bakalářské studium
Politologie
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vspsv.cz


Škola
Vysoká škola evropských

a regionálních studií České Budějovice, o. p. s.
Školné
Bc. - 21 180 Kč/semestr
Bakalářské studium
Ekonomika a management

Mezinárodní teritoriální studia

Bezpečnostně právní činnost
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vsers.cz


Škola
Rašínova vysoká škola Brno, s. r. o.
Školné
Bc. - 19 000 Kč/semestr

Mgr. - 29 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
Krizový management

Řízení sociálních služeb
Magisterské studium
Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.ravys.cz


Soukromé vysoké školy v ČR

Škola
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, s. r. o.
Školné
Bc. - 24 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
Regionální rozvoj

Management a regionální rozvoj
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vsrr.cz


Škola
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s.
Školné
Bc. - 30 000 Kč/semestr

Mgr. - 30 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
Audiovizuální tvorba

Obraz, střih a zvuk v audiovizuální tvorbě

Organizace a řízení výroby audiovizuálního díla

Animovaná tvorba
Magisterské studium
Tvorba audiovizuálního díla

Management audiovizuální tvorby
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.filmovka.cz


Škola
Vysoká škola tělesné výchovy

a sportu Pallestra Praha, s. r. o.
Školné
Bc. - 58 000 Kč/rok
Bakalářské studium
Sportovní a kondiční specialista

Sportovní a volnočasový pedagog
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vstvs.palestra.cz


Škola
NEWTON College Brno, a. s.
Školné
Bc. - 31 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
Management se zaměřením na psychologii

Globální podnikání a management

Management mezinárodních institucí a veřejné správy
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.newtoncollege.cz


Škola
Vysoká škola logistiky Přerov, o. p. s.
Školné
Bc. - 38 000 Kč/rok

Mgr. - 40 000 Kč/rok
Bakalářské studium
Dopravní logistika

Logistika služeb

Informační management

Logistika cestovního ruchu

Logistika cestovní dopravy
Magisterské studium
Logistika
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vslg.cz


Škola
Vyšší odborná škola zdravotnická Praha, o. p. s.
Školné
Bc. - 34 000 - 54 000 Kč/rok
Bakalářské studium
Porodní asistentka

Všeobecná sestra

Radiologický asistent

Zdravotnický záchranář
Magisterské studium
Není v nabídce
Doktorské studium
Není v nabídce
Web
www.vszdrav.cz


Škola
B.I.B.S. Brno International Business School
Školné
Bc. - 33 613 - 40 080 Kč/rok

Mgr. - 31 261 - 96 000 Kč/rok

MBA - 336 000 Kč/rok


Bakalářské studium
Business Management (britský studijní program)

Ekonomika a management (český program)
Magisterské studium
Law and Business Management Studies

(britský studijní program)
Doktorské studium
Business and Administration (v AJ)
Web
www.bibs.cz

Související