Nejen personální agentury, ale i firmy musí do 31. března získat licenci od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), pokud přidělují své zaměstnance dočasně na práci do zahraničí. K tomu potřebují i speciální pojištění. Problém ale je, že to zatím u pojišťoven v Česku není možné získat.

"V oblasti pronájmu pracovní síly vnímám dvě velká legislativní pochybení, která v současnosti trápí podnikatele. K prvnímu došlo v roce 2004, kdy novela zákoníku práce zakázala podnikatelům dočasně přidělovat vlastní zaměstnance bez zvláštního povolení, které dosud bylo povinné jen pro agentury práce," říká Tomáš Procházka, advokát Dvořák & Spol. "Za druhé touto legislativní změnou došlo k setření rozdílů mezi provozováním 'komerční' agentury práce a 'nekomerčním' vysíláním zaměstnanců při běžné činnosti podniku," říká.

Právní úprava se tak zcela rozešla s podnikatelskou realitou. Dočasné přidělování zaměstnanců je u podniků zcela běžné třeba při půjčování zaměstnanců mezi společnostmi v rámci skupiny nebo při operativním řešení výpadků v odbytu.

Co říkají ministerští úředníci, je lež

Tomu, kdo nemá platnou licenci, hrozí nyní až dvoumilionová pokuta. Potíž ani tak není v tom, že je třeba zaplatit deset tisíc za licenci, jako v tom, že je nutné získat právě povinné pojištění. "Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo o povinném pojištění podnikatele lépe informovat a jednoznačné stanovit, jaké pojištění má být sjednáno," říká Procházka.

"Před hloupostí ustanovení o povinném pojištění agentur bylo opakovaně ministerstvo varováno ještě před přijetím zákonné úpravy. Nicméně, jak je v naší zemi zvykem, to řešit nechtěli. Pojišťovny toto odmítají pojistit, protože stávající právní úprava je nevyhovující. A nebudou přece poskytovat produkt, který je předem prodělečný. Výplata plnění nejde pracovníkům, co zůstali bez výplaty, ale agentuře, která jim výplatu nevyplatila. Tvrzení ministerských úředníků, že vše se v dobré obrátí, je lživé," říká Iva Ježková, nezávislá daňová poradkyně z Prahy.

Z pojišťoven reaguje málokterá. "Na přípravě odpovídajícího produktu pracujeme," říká Renata Svobodová, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. "Ze zákona nevyplývá jednoznačně, proti čemu se mají agentury práce pojistit ani v jaké výši mají sjednat pojistnou částku. Až tragikomicky působí to, že požadované pojištění žádná česká pojišťovna oficiálně nenabízí a že dosavadním agenturám práce, které předepsané pojištění ministerstvu práce do začátku dubna nedoloží, povolení automaticky zanikne," konstatuje Tomáš Procházka.

Tuto absurditu popisuje i Radovan Burkovič, člen výboru a prezident Asociace pracovních agentur. "Povinné pojištění agentur práce zakládá povinnost, kterou nemůže povinný subjekt (agentura práce) bez součinnosti třetí strany (pojišťovny) splnit. Přičemž pojišťovně není zákonem uloženo součinnost poskytnout. Pak podle Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod nelze plnění podle takového ustanovení zákona po povinném subjektu vyžadovat," říká Burkovič s tím, že poslední týden v březnu plánuje odeslat stanovisko právníků místo kopie pojistky na MPSV ČR.

Jak upozorňuje Procházka, pro získání agenturního povolení musí také všechny firmy splnit velmi přísné povinnosti šité namíru komerčním agenturám práce. "Absurditu současného stavu dokresluje to, že počet povolení vydaných těmto 'agenturám z donucení' mnohonásobně přesahuje počet skutečných komerčních agentur práce," dodává. Agentur práce je nyní na trhu 1659 a jak MPSV sdělilo, udělenou licenci nemá jediná.

Jak vysílají firmy pracovníky do ciziny

Česká licence je však jen základní předpoklad pro zprostředkování práce. Je třeba znát i legislativu přijímající země. Lokálně je třeba získat povolení v místě vyslání, dodržet lokální pracovněprávní předpisy, splnit ohlašovací povinnosti. Mimo země EU je vyžadováno pracovní povolení. Ani v zemích EU se však agentura nevyhne zkoumání podmínek v místě. Lišit se může maximální délka pracovní doby, doba pro odpočinek, délka dovolené, zákonné příplatky a další parametry.

Firem se nejčastěji týká dočasné přidělování lidí do zahraničí. Své zaměstnance vysílají do zahraničí nejčastěji dvěma způsoby. "Buď jde o pracovní cestu, nebo právě o dočasné přidělení do zahraničí," říká Milan Polák, advokát z Weinhold Legal. "Dalšími méně obvyklými způsoby jsou souběžné pracovní poměry - tedy jeden 'spící' v Česku a lokální smlouva v místě vyslání nebo přeložení podle paragrafu 43 zákoníku práce v rámci jednoho zaměstnavatele. Nejméně frekventovanou formou je změna výkonu práce," říká.

Hranice mezi tím, kdy volit pracovní cestu, či dočasné přidělení, je i personalistům firem často nejasná. "Základní parametry jsou dány českými právními předpisy," vysvětluje Daniel Krempa, manažer z Ernst & Young, který podnikatelům radí s daňovou problematikou při vysílání lidí do zahraničí. Při pracovní cestě má odpovědnost za pracovníka vysílající firma stejně jako v Česku. Třeba i za případnou škodu pracovníka v zahraničí je odpovědný stále český zaměstnavatel. EU navíc stanoví pro tyto případy práce podmínky na hranici minima, které pracovník obvykle požívá v domovské zemi. U dočasného přidělení je tomu jinak. Tehdy musí mít pracovníci v zahraničí zaručeny pracovní podmínky srovnatelně s praxí běžnou v dané zemi, což je pro Čechy pracující třeba v západní Evropě často výhodnější.

Povinnosti při najímání zaměstnanců do Česka

"Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří povinnost oznámit a projednat záměr zaměstnávat cizince," říká Ondřej Brychta z MPSV. "Musí uvést jejich počet, druh práce a předpokládanou dobu výkonu práce. Povolení vydává úřad práce a v tomto ohledu existují výjimky. Cizinci nepotřebují povolení k zaměstnání, například pokud má vysílající subjekt sídlo v EU nebo pokud jde o držitele zelené či modré karty. Modré karty dostávají cizinci, kteří jsou v Česku skutečně žádáni na trhu práce. Disponují vždy vysokou kvalifikací, vzděláním nebo mají vyšší odborné vzdělání a studium trvalo aspoň tři roky.

Karta se vydává nejdéle na dva roky a platí o tři měsíce déle, než je doba, na kterou je uzavřena pracovní smlouva. Pracovní místo je vedeno v centrální evidenci modrých karet. V tomto režimu nelze pracovat na zkrácený úvazek. Vstupovat do centrální evidence smí ministerstvo práce, ministerstvo vnitra a zastupitelský úřad ČR v zahraničí. Co to znamená pro cizince? Pokud chce změnit zaměstnavatele, potřebuje souhlas ministerstva vnitra.

 

1659

agentur práce má licenci od MPSV. Žádná z nich však nemá platné pojištění, které podmiňuje platnost licence. Splnit tuto povinnost je třeba do 31. března.

 

Vysílání zaměstnanců do zahraničí

Pracovní cesta V.

- Dohoda o poskytování služeb se řídí Obchodním zákoníkem.

- Zaměstnanec pracuje stále pro svou vysílající firmu/zaměstnavatele.

- Zaměstnanci mají odpovědnost vůči svému domovskému zaměstnavateli.

- Vysílaní zaměstnanci nejsou integrováni do organizační struktury přijímající entity.

- Firma platí cestovní náklady v plné výši. Pracovní podmínky jsou na hranici minima vysílajícího státu.

- Místo výkonu práce zůstává nezměněno. Za pracovní škodu zodpovídá vždy zaměstnavatel.

- Základní parametry jsou dány českými právními parametry.

Dočasné přidělení v cizině

- Dohoda o dočasném přidělení se řídí Zákoníkem práce a Obchodním zákoníkem.

- Práce je vykonávána pro přijímajícího uživatele, firmu nebo jinou entitu.

- Odpovědnost je možné dohodnout v dodatečné smlouvě. Nynější právní úprava je nejasná.

- Cestovní náhrady hrazeny v omezené výši. Pracovní podmínky dány normami dané země.

- Pracovní místo je v cizí zemi. Délka dočasného přidělení nesmí přesáhnout 12 měsíců.

- Práce dočasně přiděleného zaměstnance je organizována, řízena a kontrolována uživatelem.

3,9% MZDY
Stát nasadil v minulém roce svým zaměstnancům redukční dietu. V nepodnikatelském sektoru klesla ve čtvrtém čtvrtletí
2010 průměrná měsíční mzda meziročně o 1074 korun, což představuje nominální meziroční pokles o 3,9 procenta.

ZDROJ: WEINHOLD LEGAL

Související