Současný průběžný důchodový systém je neudržitelný. Už dnes vytváří dluhy v řádech desítek miliard korun. Přitom 95 % příjmů seniorů pochází právě z něj, což je celosvětový unikát. Mladí lidé budou muset na zadní kolečka myslet mnohem dříve a nespoléhat se pasivně na stát. Individuální spoření, které může mít různé formy, tak bude pro zajištění důstojného stáří zcela zásadní.

Téměř všichni se shodnou na tom, že důchodová reforma je nevyhnutelná, ale zároveň se často výrazně liší v tom, jak ji uskutečnit. K dispozici jsou závěry mnohaletých diskusí, desítek analýz a doporučení expertních skupin, bezpočet variant. Na jedné straně levice stále vážně tvrdí, že reformy nejsou zapotřebí. Na druhé straně jsou návrhy typu minimálního rovného důchodu sice ideově zajímavé, dnes ovšem politicky zcela neprůchodné. Navíc kolidují s rozhodnutím Ústavního soudu, který si vynutil posílení zásluhovosti i na evropské poměry příliš solidárního důchodového systému. Přesto je každý vklad do diskuse vítaný, ovšem každá diskuse musí mít vyústění v reálné politické dohodě. Čas pro ni nastal. Chceme přitom o reformě jednat s opozicí, tripartitou, a především musí být široce informována veřejnost. To je klíčový úkol celé vlády.

Reforma tu měla být už dávno

Nechceme přenášet nepopulární rozhodnutí do budoucnosti. Česká republika promarnila mnohem vhodnější čas k reformám v době hospodářského růstu. Expertní tým někdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky v roce 2005 ve "Strategii hospodářského růstu" konstatoval nutnost "urychleně vytvořit vícepilířový penzijní systém s prostorem pro dobrovolný vstup". Dnes by další z adeptů do vedení ČSSD David Rath penzijní fondy znárodňoval, a tak nás vrátil do 50. let. Z toho je vidět, jak složité je nalézt odborný i politický konsenzus.

Mediální diskuse o sjednocení sazeb DPH bohužel slouží jako argument proti reformě. Sjednocení DPH je přitom jinak obecně vnímáno jako správný systémový krok. Na potřebě posílit vliv nepřímých daní jako spolehlivého faktoru zajištění stability veřejných financí na úkor daní přímých se shodnou doporučení většiny expertů doma i v zahraničí. Debata se však vede o tom, zda mají být příjmy z DPH částečně využity na transformační náklady reformy.

Přímé daně musí být nižší

Vláda nahlíží na veřejné finance jako na celek a chce do roku 2016 dosáhnout vyrovnaných rozpočtů. Už dnes je zřejmé, že privatizační příjmy a dividendy ČEZ na dlouhodobé financování stabilního důchodového systému nebudou stačit a navíc tento postup komplikují rozpočtová pravidla EU. Návrhy expertů počítaly s tím, že schodek důchodového účtu bude limitován až na 55 miliardách Kč v dnešních cenách. S tím se vláda nehodlá smířit. Je však nutné zdůraznit, že zároveň snižujeme přímé zdanění. A nechceme zvyšovat sociální odvody. Například firmy díky snížení sociálního pojištění ušetří dalších 20 miliard Kč. Sociální pojištění je u nás jedno z nejvyšších v Evropě a tvoří jednu ze zásadních bariér v nabírání nových zaměstnanců.

O konečné podobě důchodové reformy ještě proběhne široká diskuse. Rámcový koncept je schválen, zbývá však doladit řadu detailů. Vláda chce sdělit veřejnosti, že zadlužení státu, tedy i důchodového systému, je pro budoucí vývoj velmi nebezpečné a že penzijní zajištění dnešní mladé a střední generace je bez reformy ohroženo. Chceme reagovat v předstihu, dokud to ještě jde. Už dnes je však příliš pozdě na to, aby tyto změny byly zcela bezbolestné.

 

Petr Nečas
Autor je předsedou vlády ČR (titulek a mezititulky - redakce)

 

Vláda chce sdělit veřejnosti, že zadlužení státu, tedy i důchodového systému, je velmi nebezpečné a že penzijní zajištění mladé a střední generace je bez reformy ohroženo.

Související