Po celých 17 let bublající problém patrně ještě letos zchladí rychlá úprava zákona.

Desítky tisíc šéfů českých firem tak díky ní budou mít o starost méně: zmizí riziko, že kvůli souběžným funkcím ve statutárních orgánech a ve funkcích vedoucích zaměstnanců přijdou o roky odpracované na důchod či o proplacení nemocenské.

"Pro českou podnikatelskou sféru je to výhra, konečně budeme zase zpět ve standardně fungující západní ekonomice," komentoval připravovanou novelizaci zákona Lukáš Chmel, ředitel a zároveň předseda představenstva společnosti Chladicí věže Praha.

Právě mezi šéfy firem v souběhu vzbudila nedávná informace HN o možných rizikách vyplývajících ze souběhu velký ohlas. Ten byl takový, že věc se před pár dny dostala na jednání tripartity a ministerstvo spravedlnosti včera oznámilo, že do týdne předloží novelizaci obchodního zákoníku.

"Nelze než souhlasit. Reálný život se dramaticky odchyloval od vnímání situace Nejvyšším soudem," uvedl Stanislav Servus z advokátní kanceláře Dvořák & Spol.

Soudce: Nemůžeme jinak

Podle ustálené judikatury totiž manažeři nemohou být současně členy statutárních orgánů (jednateli, členy představenstev) a současně zaměstnanci stejných firem.

"Český právní řád to prostě nepřipouští, nelze sedět na dvou židlích," komentoval stávající situaci Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu.

Podle Fialy poskytuje pracovní právo zaměstnancům díky smluvním vztahům mezi nimi a zaměstnavateli určité výhody, například výpovědní lhůtu, a není proto možné, aby statutární orgán stál na straně zaměstnavatele i zaměstnance zároveň.

Přestože tuzemské soudy rozhodovaly "proti" souběhům od první poloviny devadesátých let, v běžné firemní praxi se tento problém příliš neřešil. Širší veřejnost probudilo až poměrně nenápadné prosincové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který navázal na "rozhodovací praxi" a potvrdil, že jednateli a řediteli-zaměstnanci v jedné osobě nepřísluší proplacení nemocenské, neboť z důvodu souběhu funkcí mu vůbec nevznikl pracovní poměr.

Konzultace s experty

Novela připravená ministerstvem spravedlnosti má právě souběh funkcí výslovně umožnit. Manažerům v souběhu tak do budoucna odpadnou pochybnosti například o jejich účasti v důchodovém systému. A novela také jasně stanoví, zda jsou odměny šéfů firem daňově uznatelné, či nikoli.

Jejich odpovědnost se bude nově striktně řídit obchodním zákoníkem (platí pro členy statutárních orgánů a je neomezená). Zatímco například u zaměstnance-ředitele byla do výše čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního platu.

V době, kdy ministerstvo spravedlnosti chystá úpravy obchodního zákoníku, budou zřejmě muset projít změnou i zákony o důchodovém a nemocenském pojištění, které má v gesci ministerstvo práce a sociálních věcí, a zákon o daních z příjmu, který "spravuje" ministerstvo financí.

"Celou věc řešíme i s jinými resorty a konzultujeme ji s experty na obchodní a korporátní právo," uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Včera kvůli problematice dokonce mimořádně proběhlo setkání českých advokátních špiček na půdě Americké obchodní komory.

K chystané novelizaci však zaznívá i kritika. "Umožnění souběhu v připravované novele bez dalšího provázání s jinými právními předpisy (například zákoníkem práce) a bez vyřešení otázek, jako jsou podmínky pro přípustnost souběhu, nelze považovat za dobré řešení," říká Klára Valentová, advokátka kanceláře Ambruz & Dark.

"Reálný život se dramaticky odchyloval od vnímání situace Nejvyšším soudem"

Stanislav Servus
právník a partner kanceláře
Dvořák & Spol.

ILUSTRACE: MILAN STARÝ

Související