Jak má manažer přenést odpovědnost na zaměstnance tak, aby užívali zdravý rozum? ptá se Kellen Kiambati z Nairobi v Keni.

K tomu, abyste vybudovali úspěšný podnik, potřebujete angažovanou, motivovanou a oddanou pracovní sílu. A jedním z nejdůležitějších úkolů podnikatele je přenášet na zaměstnance odpovědnost a pravomoci tak, aby se uměli dobře rozhodovat. Musíte pomoci zaměstnancům, aby rozvíjeli svou sebedůvěru, která je k rozhodování nezbytná.

Od začátku fungování podniku musíte zajistit, aby se necítili omezení rigidní strukturou řízení, tím, že jejich nadřízený jim nedává prostor k samostatnému rozhodování nebo tam platí přehnaná regulace. I když je užitečné vytvořit určitá pravidla pro očekávané úkoly, přílišná restriktivnost stylu řízení bude brzdit tvořivost a ochotu podstoupit riziko. Naopak to rychle povede k nesmyslnému opakování starých přístupů, nedostatku motivace a nedodržování standardů.

Pokud povzbuzujete zaměstnance, aby užívali zdravý rozum a důvěřovali si, zjistíte časem, že k řešení problémů přistupují mnohem novátorštěji.

V naší skupině vznikl tým, který vytvořil podmínky pro inovativní a vzrušující řešení. Vedl jej Les Payne, který byl koordinátorem bezpečnosti práce inženýrského personálu a pracovníků údržby naší australské letecké společnosti Virgin Blue. Věnoval pozornost všem aspektům bezpečnosti pozemních operací, například dřevěným zarážkám pod kola letadla při jeho přistavení na letišti. Před pěti lety zjistil, že když hustě prší, tyto zarážky nestojí pevně na místě a rychle se opotřebovávají. Les Payne a jeho kolega Ian Scott se rozhodli tyto zarážky nahradit spolehlivějšími. Brzy našli ekologičtější materiál, než je dřevo. Byla to plastická hmota, která se místně recykluje. Cena byla stejná jako u dřevěných zarážek, ale vydrží šestkrát déle.

Cesty k vytvoření prostředí, stimulujícího tvořivě a samostatně myslící pracovní sílu, jsou zcela jednoduché. Ale důležité je, aby tento proces začal shora. Generální ředitel musí jít příkladem a být přístupný při kreativním řešení problémů. Dejte svou mailovou adresu a telefonní číslo zaměstnancům a pečlivě jim naslouchejte, zabývejte se všemi jejich problémy, jednejte podle nejlepších návrhů a náležitě oceňte kreativní milníky a výsledky.

Když byla skupina Virgin malá a sídlila v stísněných prostorech, bylo pro mne mnohem snadnější udržovat si styk se zaměstnanci. Ale nyní musím spoléhat na 50 generálních ředitelů, kteří řídí rozličné podniky skupiny Virgin, a jsou ochránci podnikové kultury, kterou jsme vytvořili.

Ať už vedete malou firmu nebo větší podnik, jsou tam zaměstnanci, s nimiž nemáte příležitost často hovořit, a musíte spoléhat na jiné manažery, kteří jsou s nimi ve styku. Které věci byste u nich měl sledovat: Poskytují zaměstnancům spojení na sebe? Jsou schopni vás informovat o dobrých nápadech svých zaměstnanců? Podporují uvnitř svých týmů samostatný tvůrčí přístup k řízení i práci? Jsou samostatní a tvůrčí i oni sami?

Nejnovějším příkladem takového přístupu, který vznikl v naší skupině, je Project, náš nový digitální lifestylový časopis pro tablet iPad. Projekt vede Gio Donaldson, člen managementu našich aerolinií, který byl tak nadšený možnostmi tabletu Apple, že vytvořil digitální vydavatelství Virgin.

Přitom tato oblast podnikání nepatřila k jeho dosavadním zkušenostem nebo pracovní náplni, ale povzbuzovali jsme ho, aby svou vizi uskutečnil. Má pro toto nové médium skutečnou vášeň a přivedl k němu nové publicisty a tvůrčí partnery. První vydání vyšlo koncem minulého roku v New Yorku. Realizace nových nápadů rozšiřuje zkušenosti vedoucích členů týmu a učí je, že konvenční cesty v řízení nejsou ty nejlepší.

Richard Branson
zakladatel Virgin Group

Související