Jiří Omelka, společnost AVG

Podle mého názoru mají fakulty informatikyvysokou úroveň. Spolupracujeme s více českými fakultami, nejvíce se ale osvědčila FIT VUT v Brně. Úroveň zdejších absolventů je z pohledu teoretické přípravy na skvělé úrovni. Pro nás je ale důležité praktické uplatnění získaných vědomostí, proto spolupracujeme se studenty už v průběhu jejich studia formou bakalářských a diplomových prací. Studentům za jejich práci u nás na diplomové práci platíme a tak se stávají součástí našeho týmu. Ti nejlepší se pak stávají našimi zaměstnanci.

Martin Havelka, IT firma Vigour, a. s.

Srovnáme-li současnou úroveň IT fakult v České republice, dostaneme se ke stejnému závěru jako při loňském hodnocení. Z hlediska kvality dominuje výuka informatiky na pražské Univerzitě Karlově, ČVUT a brněnském VUT a Masarykově univerzitě. Velikou slabinou všech fakult je podpora získávání praktických zkušeností z reálných IT projektů. Neexistuje dostatečný tlak na absolvování praxe v oboru, která musí doplňovat výuku. Při zaměstnávání absolventů tedy musíme věnovat několik týdnů jejich intenzivní přípravě pro nástup na projekt, na který nejsou po absolvování škol vůbec připraveni.

Tomáš Pour, IT společnost Alvila

Na českých školách se příliš nerozvíjí "soft skills" (tzv. měkké dovednosti). Někteří, ač velmi talentovaní vývojáři mají problém s vyjádřením svých myšlenek nebo naopak vystupují velmi sebevědomě. Ani jeden extrém není použitelný pro týmovou práci, a některé z takových kandidátů musíme odmítat. Jinak zásadní výhodu při získávání práce v naší společnosti mají ti absolventi, kteří měli při studiu nějakou možnost praxe v oboru. Jejich dovednosti nejsou čistě na akademické úrovni a při začlenění do projektového týmu mají představu o tom, co je a není reálné.

Související