Ačkoli změny v platech zaměstnanců veřejného sektoru začaly platit už od ledna, na výplatě se u většiny zaměstnanců projeví až později během roku. Vláda totiž nové nařízení schválila těsně před koncem roku, 7. prosince, takže bylo téměř nemožné stihnout platy změnit rychleji.

Výjimku tvoří policisté, hasiči, celníci, vězeňská služba nebo vojáci, kterým plošně klesnou tabulkové platy o deset procent a přijdou také o část příplatků nebo stravenek. U nich se šetření projeví hned ve výplatě za leden, tedy od února.

Hasičský velitel družstva se sedmnáctiletou praxí, který si nepřál zveřejnit svou totožnost, HN na přelomu roku řekl, že od ledna se mu základní plat sníží o 2600 korun, zvláštní příplatek o 800 korun a přijde navíc i o stravenky v hodnotě 800 korun. Zatímco jeho celkový příjem v roce 2010 byl 32 950 Kč hrubého měsíčně plus stravenky za 800 Kč, od ledna bude jeho celkový příjem 29 550 korun.

Ve stejné době, kdy hasiče poprvé čeká nižší výplata, lékaři v akci "Děkujeme, odcházíme" žádají  zvýšení základního platu podle kvalifikace na 1,5 až trojnásobek průměrného příjmu v zemi, tedy až 71 tisíc korun. Nyní je průměrný plat lékaře se službami a přesčasy okolo 50 tisíc.


Chystají se hasiči k podobné protestní akci jako lékaři? Jak se na akci lékařů dívají? Co chtějí hasičské odbory udělat proto, aby se platové ohodnocení hasičů zlepšilo? Ptali jste se předsedy Odborového svazu hasičů Zdeňka Jindřicha Oberreitera.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jste solidární s protestujícími lékaři nebo se vás to netýká?
Zdeněk J. Oberreiter
Akci lékařů plně podporujeme. Jejich platy jsou neodpovídající jejich vytížení, odpovědnosti a náročnosti jejich povolání.
Čtenářský dotaz
Jsou podle vás hasiči v české společnosti docenění?
Zdeněk J. Oberreiter
V minulosti byla hasičská profese ohodnocena odpovídajícím platem. Poslední roky však plat hasičů stagnuje a po snížení platů se dostává na úroveň před rokem 2006. V té době však neměli hasiči omezení typu zákazu podnikání, měli umožněnu vyjímku ze vzdělání a přesčasová práce byla odměňována.
Čtenářský dotaz
Co vidíte momentálně jako váš největší problém, jsou to jenom výše mezd?
Zdeněk J. Oberreiter
Je to nejen problém odměňování, ale snížení prostředků na provoz a investice se hasičů také výrazně dotkne. Generální ředitel HZS ČR plánuje nenapnit 302 míst a ušetřené prostředky převést do provozu. Tím by si hasič ze svého platu hradil hasiva, pohonné hmoty a další prostředky.
Čtenářský dotaz
Mohly podle vás odbory pro zachování platů hasičů udělat víc?
Čtenářský dotaz
Dobrý den, kolik by podle vás měli profesionální hasiči brát?
Zdeněk J. Oberreiter
Plat hasiče měl být podle původního znění služebního zákona odvíjen z platu za předminulý kalendářní rok v rozpočtové sféře. Deformace jedenáctkrát novelizovaným zákonem zapříčinila nynější stav. Zákon o služebním poměru nebyl nikdy dostatečně profinancován a proto došlo 1.1.2007 k nesprávnému překlopení z 16 třídního do 11 třídního systému. Mnozí hasiči se zejména v nižších třídách se platově propadli.
Čtenářský dotaz
Co uděláte proti odchodu příslušníků z výkonu a zvyšování počtů v kancelářích
Čtenářský dotaz
Dobrý den.Jak je možné,že celkové snížení platů není 10%? Ale je to mnohem více,konkrétně u mě 10% ze základního tarifu,plus 1100kč z rizikového příplatku,celkové ponížení je tedy kolem 15%!A to nepočítám stravenky.Měli jste informace o tak velkém snížení?Řešili jste to už např.s panem ministrem,aby se k tomu vyjádřil?Děkuju
Zdeněk J. Oberreiter
Pan ministr není poslední dobou příliš komunikativní. Na schůzce 17. února jistě budeme jednat i o příčinách proč hasiči jako jediný z bezpečnostních sborů přikročil k tak razantnímu snížení nadtarifních složek platu. U ostatních bezpečnostních sborů dochází pouze ke snížení tarifů. Ostatní složky platu jsou dotovány z nenaplněných míst.
Čtenářský dotaz
Jsou podle vás oblasti, kde hasiči mohou ušetřit peníze a případně, kde nebo na čem?
Zdeněk J. Oberreiter
Návrhů na možné úspory v HZS ČR předložil Odborový svaz hasičů ministrovi vnitra bezpočet. Zejména jsme navrhovali audit činností, který by vyloučil agendy zbytečně vedené nebo vedené několikanásobně. Po tomto auditu měl následovat audit personální, který by měl docílit změny v systému práce. Nákup komodit na elektronických aukcích měl být již několik let samozřejmostí.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, lékaři často argumentují tím, že jejich kolegové v zahraničí se mají lépe. Jak je na tom český hasič ve srovnání třeba s tím německým?
Čtenářský dotaz
Můžou vaši práci nahradit dobrovolní hasiči?
Zdeněk J. Oberreiter
Nemohou!
Čtenářský dotaz
Dobrý den, nebylo by dobré se spojit i s dalšími odborovými svazy a bojovat za státní zaměstnance všichni společně ?
Zdeněk J. Oberreiter
To jsme udělali, jak je vidět ani demonstrace 45 000 zaměstnanců státu nebyla pro vládu dostatečným upozorněním na naši naštavnost. Platové tabulky vydané nařízením vlády jsou toho důkazem.
Čtenářský dotaz
Dobrý den. Stávka lékařů, podobně jako hasičů, může v důsledku oslabené organizace (delší doba převozu atp) ohrozit život člověka. To je asi velké morální dilema. Na druhou stranu právo na stávku máte. Mají odbory nějaký kodex, jak tohle vlastně řešit?
Zdeněk J. Oberreiter
Hasiči mají právo na stávku upřeno v čl. 27 Listiny základních práv a svobod.
Čtenářský dotaz
Myslíte, že je legitimní a etické mít takové požadavky jako mají lékaři v situaci kdy se nacházíme v krizi? A ještě takovou vyděračskou formou jakou zvolili? Proč to neřešili v době konjuktury? Mimochodem hasiči jsou podle mě jedni z mála, kteří by si skutečně zasloužili přidat na rozdíl třeba od špatně pracující Policie.
Zdeněk J. Oberreiter
Právo lékařů je nesporné. S druhou částí Vašeho konstatování souhlasím. Hasiči prokazují svoji potřebnost denně a veřejnost ji vnímá a ohodnocuje v průzkumech veřejného mínění. To asi není argument pro vládu aby je za to i ohodnotila.:-(
Čtenářský dotaz
Dobrý den, neuvažujete o podobné akci Děkujeme, odcházíme jako lékaři? Možná by to mělo ještě lepší efekt než u doktorů. Přijde mi sprosté řešit stamiliony ušetřených peňez na výplatách hasičů, policistů a jiných zaměstanců veřejného sektoru a přitom utíkají desítky miliard v kurupčních dírách.
Zdeněk J. Oberreiter
S Vaším názorem lze jenom souhlasit. Hasičům by pomohlo pouhých 575 milionů korun. Tyto prostředky měl ministr financí hledat spíš v šedé ekonomice. Předražené státní zakázky jsou obrovskou černou dírou ve které mizí prostředky, které se potom získají tímto jednoduchým způsobem.
Čtenářský dotaz
Mohou profesionální hasiči odcházet do důchodu v 65 letech, nebo to není možné? V kolika letech by podle vás měli chodit do důchodu?
Zdeněk J. Oberreiter
Podle zákona musí odejít hasič ze služebního poměru dovršením 65 let. Nedovedu si však představit, že 65 letý hasič bude někoho zachraňovat např. po třicetimetrovém výsuvném žebříku. Reálná hranice do kdy by měl hasič v přímém výkonu vykonávat svoji profesi do padesáti let.
Čtenářský dotaz
S kterým ministrem vnitra se vám spolupracovalo nejlépe?
Zdeněk J. Oberreiter
Bezpochyb nejlepším ministrem z pohledu hasičů byl PhDr. Václav Grulich. Jeho zásluhou jsou hasiči ve služebním poměru.
Čtenářský dotaz
Považuji Váš požadavek i požadavek lékařů za zcela legitimní. Pokud stát svým diletantským postupem způsobí občanům škodu ve výši 12 000 000 000 Kč ( odhad z prohrané arbitráže za fotovoltaiku) nemůže čekat vstříctnost a solidaritu v těžkých časech. Těch 12 miliard by stačilo na měsíční navýšení platů o 10 000 Kč u 20 000 tisíc osob po dobu 5ti let.
Zdeněk J. Oberreiter
Nepřepočítávám, ale pokud je matematický výsled správný nezbývá než souhlasit.
Čtenářský dotaz
Děkuju za odpověď. Máte v plánu svolávat nějaké další protestní akce,pokud by se nic nedělo a vedení MV a GŘ by bylo lhostejné k argumentaci o snížení mezd aj.
Zdeněk J. Oberreiter
Záleží hlavně na Vás hasičích. Nejsme ÚRO ani ROH abychom organizovali věci shora.
Čtenářský dotaz
Co vás přivedlo mezi hasiče?
Zdeněk J. Oberreiter
V roce 1973 snaha pomáhat lidem.
Čtenářský dotaz
Vy chcete plat jako v Německu a životní náklady jako v České republice? V době volného pohybu pracovních sil bych Vám doporuči místo vyděračských akcí studuíum cizích jazyků a uplatnění pracovní síly v zemi kde Vás lépe odmění.
Zdeněk J. Oberreiter
Z hasičských úst takový požadavek nezazněl. V době kdy stav veřejných financí, který však hasiči nezavinili, není dobrý jsme byli připraveni strpět přechodně stagnaci platů.
Čtenářský dotaz
Spolupracujete s odboráři z některých sousedních zemí? Jak? Jak jsou na tom polští nebo slovenští hasiči ve srovnání s českými?
Zdeněk J. Oberreiter
Slovenský Odborový zväz hasičou je naším nejbližším partnerem. Průměrný plat hasičů na Slovensku v roce 2009 byl 1 094 euro. Srovnání životních nákladů je dalším kriteriem k tomu by bylo potřeba více času.
Čtenářský dotaz
Na první pohled se mi zdá, že na tom hasičská technika není špatně. Nedalo by se něco ušetřit tam?
Zdeněk J. Oberreiter
V roce 1996 byl propad v prostředcích na obnovu techniky 5,8 mld. Kč. Z úst ministra Johna jsme měli možnost slyšet toto moudro: hasiči budou dělat divy i na starých strojích. Tento výrok padl když uvedl, že nejstarší mobilní žebřík, který se doposud používá v HZS ČR byl vyroben v roce 1968
Čtenářský dotaz
Ukazuje se, že strategie vlády snižovat platy ve státním sektoru byla špatná, mělo se na to jít jinak a propustit nejméně 30% státních zaměstnanců. Souhlasíte? Jak jinak je možné snížit státní rozpočet na 900 miliard? Například Rakousko má 20 000 policistů, a ČR 40 000. Podobná přezaměstnanost bude i v případě hasičů. Samozřejmě, že hasiči i policisté budou pořád křičet, že jich je málo. Co s tím?
Zdeněk J. Oberreiter
K určení počtu policistů a hasičů nestačí pouze srovnání se zahraničím. Je třeba vzít v úvahu systém a rozsah poskytovaných služeb. Systém v přídě hasičů v ČR je ze znalosti věci nejefektivnější.
Čtenářský dotaz
bez otázky -- jen si nesmírně vážím práce hasičů a to že jste nám lékařům vyjádřil podporu oceňuji o to více že vaše platové ohodnocení absolutně neodpovídá náročnosti vaší práce. takže o to více děkuji Jirka, lékař
Zdeněk J. Oberreiter
Hodnocení hasičů mě velice potěšilo
Čtenářský dotaz
Pane Hlavsa,pokud to nevíte,tak životní náklady v České Republice jsou už v některých případech vyšší,než v Německu,třeba cena vody,potravin atd.Jinak Já jako profesionální hasič jsem v práci 240 hodin za měsíc a můj plat od 1.1.2011 je 107kč hrubého na hodinu.Fandím našim odborům.
Čtenářský dotaz
Dobrý den jedině kde se dá šetřit je snížení zaměstnanců na krajském ředitelství.škoda že veřejnost nemá ani tušení co tam je kanceláří,jak tam probíhá náplň práce a na každém kraji máme jedno ředitelství. Takhle jak je to nastavené budem navždy v...
Zdeněk J. Oberreiter
Audit činností i personální audit proběhl i na kkrajských ředitelstvích. Harmonogram rušených služebních míst zasáhne i tam. Děkuji Vám za otázky a v závěru diskuse mi dovolte abych se s Vámi rozloučil a případně znovu diskutoval v lepších časech.
Související