Nová statistika Eurostatu zpracovávající data z roku 2008 odhalila tendenci mladých zůstávat u rodičů co nejdéle. V Evropské unii je jich 17,5 milionu ve věku 25 – 34 let, tedy 26 procent v rámci této věkové kategorie.

Pro srovnání, v nižší věkové kategorii, tedy od 18 – 24 zůstává u rodičů 76 procent mladých, celkově 33 milionů. Po sečtení obou kategorií snadno zjistíme, že se tento fenomén týká 45,6 procenta mladých od 18 do 34 let neboli 51 milionů obyvatel Evropské unie.

Není nijak překvapivé, že muži zůstávají u rodičů déle raději než ženy. Výplývá to i ze statistiky Eurostatu, podle které zůstává doma ve věku 25 – 34 let 20 procent žen ve srovnání s 32 procenty mužů.

Oproti tomu ve vysokoškolských letech, tedy od 18 – 24 let, zůstává s rodiči 71 procent žen a 81,5 procenta mužů. Znamená to tedy, že ženy po studiích utíkávají z domova dříve než jejich protějšky.

V České republice je to obdobné, u rodičů ve věku 18 – 24 let bydlí neuvěřitelných 91,8 procenta Čechů. Pro porovnání: Dánů v této věkové kategorii zůstává doma 40,4 procenta, což je nejméně v Evropské unii. V kategorii 25 – 34 let je nejmarkantnější rozdíl u Češek, kterých doma zůstává 22,2 procenta a Dánek zanedbatelné půl procento.

Co se týče geografického rozdělení, najdeme lidí žijících u rodičů nejméně ve skandinávských zemích, konkrétně v Dánsku, Švédsku a Finsku, kde se procento pohybuje pod unijním průměrem. Naopak přes šedesát procent mladých zůstávajících u rodičů přesáhlo v Bulharsku, na Maltě, ve Slovinsku a Slovensko. Padesát procent překročilo v Evropské unii šestnáct států.

Statistika rozebírá i ochotu mladých lidí žít v partnerském vztahu. V České republice žije 48,8 procenta mladých žen v domácnosti se svým partnerem. Mužů u nás žije se svou partnerkou pouze 34,6. U žen jsme se tedy umístili nad evropským průměrem v žebříčku, který vedou bezkonkurenčně Finky, a u mužů naopak pod evropským průměrem. I mužskému žebříčku vévodí Finsko.

Důvody pro to, že mladí zůstávají dlouho doma, jsou různé, podle Eurostatu  však celých 13,2 procenta bydlí s rodiči, protože se bojí chudoby. Zůstat doma se tak podle jejich názoru stává nutností. Většina setrvává u rodičů hlavně během studií. V Německu je to dokonce 37 procent.

Podle Eurobarometru z roku 2001 byla právě ekonomická situace největší překážka, která 67 procentům mladých bránila odstěhovat se od rodičů.

Související