I letos se nešvarům českého úřednického "šimla" věnuje anketa Absurdita roku 2010. Již čtvrtý ročník akce pořádané Hospodářskými novinami má znovu upozornit veřejnost na zbytečnou administrativní zátěž podnikatelů a přispět k jejímu snížení.

Sedm nominovaných absurdit
(více podrobností najdete ZDE)

Zbytečné prokazování finanční způsobilosti

- Vozy na údržbu silnice musí platit mýtné 

-  Plátcem DPH už od obratu 1 Kč

-  Povinnost uvádět zbytečné údaje na webech firem

- S dokumentem z datové schránky na úřad pro ověření

- Vláda určuje firmám, kdy si mají vymalovat

- Povinnost předkládat na úřadech dokumenty, které sám zpřístupňuje on-line

Více ZDE

Při letošním ročníku je v hře sedm byrokratických absurdit, mezi které patří například to, že plátcem DPH jsou podnikatelé s obratem již 1 koruna. Další absurditou je, že sněžné pluhy a další vozy údržby, které se starají o úklid komunikací, musí platit mýto nebo že některé dokumenty, které přistanou podnikatelům do datových schránek, stejně musí nechat úředně ověřit.

Celkem se sešlo více než sto nominací, které zaslali sami podnikatelé a některé podnikatelské svazy. Z nich pořadatelé vybrali sedmičku finalistů, o jejichž pořadí rozhodne hlasování na serveru iHNed.cz a stránkách soutěže - www.firmaroku.cz/absurdita.

Vítězná absurdita bude slavnostně vyhlášena za měsíc 2. listopadu. Hlasování začíná právě dnes a skončí 24. října.

Absurdity se odstraňují těžko

Zjednodušení podnikání se stává proklamovaným cílem všech vlád, ale ve srovnání se světem se v České republice situace nezlepšuje. Podle Světové banky se Česko z hlediska podmínek pro podnikání umístilo na 74. pozici, o osm míst hůře než loni.

Letos v březnu se vláda zavázala snížit administrativní zátěž, podnikatelé by tak měli ušetřit půl miliardy korun.

"Absurdita roku je velmi užitečný projekt, protože soustavně nutí vládu snižovat byrokratickou zátěž," uvedl Martin Říman, bývalý ministr průmyslu a obchodu.

Loni zvítězil výčet povinností pro fyzioterapeuty při zakládání vlastní ordinace. Zákon například určuje, že má mít fyzioterapeut v ordinaci velké zrcadlo, dvě nášlapné váhy a dokonce ledničku. Předloni veřejnost udělila anticenu Absurdita roku povinnosti nakládat se zeminou jako s odpadem. Tato povinnost je odstraněna v připravované novele zákona o odpadech. Na druhém místě se umístila nechvalná kniha jízd.

O rok předtím zase veřejnost určila za nejvíce absurdní povinnost nakládat se zeminou jako s odpadem.

V prvním ročníku získala anticenu Absurdita roku 2007 povinnost podnikatele nahlásit tři dny dopředu živnostenskému úřadu v místě, kde je umístěna trvalá provozovna, záměr jet se stánkem na výstavu nebo pouť. Podnikatel měl také oznámit ukončení cesty a tím i dočasné uzavření provozovny. Tato povinnost byla odstraněna novelou živnostenského zákona.

Druhé místo v anketě získala povinnost nahlásit za svého zaměstnance s cizí státní příslušností úřadu práce služební cestu v rozsahu 7 – 30 dní (přičemž pod 7 nebo nad 30 dní žádná takováto povinnost nebyla) – ta byla odstraněna zákonem o tzv. zelené kartě.

Absurdita roku 2007

  Vítěz: Podnikatel musí nahlásit živnostenskému úřadu tři dny dopředu záměr jet se svým stánkem na výstavu nebo pouť. NYNÍ: Povinnost byla zrušena.

  Vyřešený finalista: Podnikatel musí úřadu práce ohlásit, když jeho zaměstnanec odjel na služební cestu delší než týden a kratší než měsíc. NYNÍ: Ohlašovací povinnost byla zrušena.

Absurdita roku 2008

  Vítěz: S ekologicky čistou vytěženou zeminou musí podnikatelé nakládat jako s odpadem.

  NYNÍ: V připravované novele zákona o odpadech už tato povinnost není.

Absurdita roku 2009

 Vítěz: Zákon ukládá provozovateli fyzioterapeutické ordinace mít v ordinaci mimo jiné velké zrcadlo, ledničku a 2 nášlapné váhy.


PODROBNÝ PŘEHLED 7 NOMINOVANÝCH FINALISTŮ
NA ABSURDITU ROKU 2010

Zbytečné prokazování finanční způsobilosti

Dopravci musí pravidelně prokazovat finanční způsobilost, která se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků, provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další vozidlo. Tato způsobilost však nemá prakticky žádný význam, peníze nejsou nijak vázané, neslouží pro případné vyrovnání závazků nebo za účelem placení pohledávek státu. Prokázání finanční způsobilosti je dopadem aplikace evropského práva, proto lze považovat tuto nominaci za podnět nápravy pro naši reprezentaci u evropských orgánů.

Zákon č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, § 4a

Vozy na údržbu silnice musí platit mýtné

Na dálnicích a rychlostních silnicích musí nákladní vozy platit mýtné a z této povinnosti jsou osvobozeny například vozy, které silnici spravují. Problém ale nastává  v okamžiku, kdy „správu“ té samé komunikace dělá jiná právnická osoba než „údržbu“. S tím zákon totiž vůbec nepočítá. V praxi to vypadá tak, že správcovská firma provádí pro stát např. zimní údržbu a ještě za to státu platí mýtné. Ředitelství silnic a dálnic sice úhradu mýtného firmě provádějící údržbu dálnice vrací zpět, je to však typická ukázka zbytečného přelévání peněz a tím
i administrativy.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 20a, odstavec 1. písmena j

Plátcem DPH už od obratu 1 Kč

Plátcem DPH se stává podnikatel ve chvíli, kdy je jeho obrat vyšší než 1 milion Kč. Málokdo však ví, že se automaticky stává plátcem DPH podnikatel, který poskytne služby plátci daně v EU. V praxi tak například prodejci klimatizace, který po skončení záruky přijede svému příhraničnímu zákazníkovi opravit klimatizační jednotku, přibývá rozsáhlá administrativa spojená s placením DPH.

Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, § 94, odst. 11

Formalita, kterou nikdo nesleduje

Každý podnikatel je nucen na svých internetových stránkách uvádět jméno nebo název společnosti, místo podnikání a identifikační číslo – to jsou ale praktické náležitosti. Formalitou je však pro firmy uvedení zapsání do obchodního rejstříku včetně spisové značky a pro živnostníky uvedení zápisu do Živnostenského rejstříku. Navíc tyto povinnosti mají kontrolovat obecní živnostenské či přestupkové odbory, které jsou zahlceny zcela důležitější agendou. Otázkou taktéž je, zda například spisová značka je natolik důležitá, aby byla uvedena na internetových stránkách a mělo se kontrolovat, jestli ji podnikatelé skutečně uvádějí.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 13a

S dokumentem z datové schránky na úřad pro ověření

Dokumenty, které posílají úřady podnikatelům do datových schránek, nejsou jinými úřady považovány za originál. Podnikatel si tak musí vygenerovat čárkový kód a jít i s dokumentem do kanceláře Czech POINTu, kde za každou ověřovanou stránku zaplatí 30 Kč. Kdyby si podnikatel nechal poslat od úřadu dokumenty poštou, je to zdarma. Je to praktická ukázka toho, jak nedokážeme nové technologie využít k úlevě administrativy. 

Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, § 22

Vláda určuje firmám, kdy si mají vymalovat

Podle přijatého návrhu ministerstva zdravotnictví se musí každý den uklízet pracoviště, sanitární a pomocná zařízení. Nařízení však určuje i lhůty pro malování s přihlédnutím ke zdrojům znečištění. Pro podnikatele s dvaceti zaměstnanci, který má dvě kanceláře, dvě kovodílny a dvoje toalety, to znamená každé dva roky malovat. O vymalování provozovny by však měl rozhodovat sám podnikatel a nikoli zákon.

Nařízení vlády č. 68/2010, § 55b

Na státní úřad s dokumenty, které jsou úřadem online aktualizované

Když si vás ze správy sociálního zabezpečení pozvou k provedení kontroly pojistného na sociální zabezpečení, musíte přinést s sebou výpis z obchodního rejstříku a to i přesto, že jsou tyto údaje online aktualizované ministerstvem financí. Mělo by být samozřejmostí, pokud by tyto informace nebyly veřejnosti přístupné, že si úřad dokumenty a osvědčení jiným úřadem obstará sám.

Tato povinnost vychází ze zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, § 14. Uvedený zákon konkrétně nedefinuje povinnost dokládat výpis z obchodního rejstříku, ale Česká státní správa sociálního zabezpečení se na zákon jako celek odvolává.

Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru