Stát se chystá tvrdě regulovat pobyt gastarbeiterů v Česku. Plány vlády se kromě cizinců dotknou především agentur, které do Česka zaměstnance "dovážejí". Agentury napříště ponesou za propuštěné gastarbeitery zodpovědnost. To se jim nelíbí.

Podle Luboše Rejchrta z agentury Grafton, šéfa Asociace poskytovatelů personálních služeb, není zodpovědnost firem za zdravotní pojištění a případně náklady na vyhoštění řešením. "Pokud se přenáší zodpovědnost na firmy, bude to asi těžko fungovat. Spousta pochybných agentur, které u nás působí a cizince doslova zotročují, si umí i v takové situaci poradit," tvrdí Rejchrt.

Vládní záměr totiž zvýší náklady agentur na zaměstnance. A dá se předpokládat, že tyto náklady ponese zaměstnanec.

Ministerstvo práce a sociálních věcí registruje celkem více než dva tisíce personálních agentur a zprostředkovatelů práce. Experti přitom odhadují počet pochybných agentur, které mají sídla třeba v panelákových bytech nebo roky obcházejí daňovou povinnost, na několik set.

Neziskovky, které se starají o bezprizorní cizince, naopak vládní návrh vítají. "Připadá mi logické přenést finanční zodpovědnost na zaměstnavatele. Jsou to velmi často právě oni, kdo cizince k nám přilákal a dovezl," říká ředitelka plzeňského Kontaktního centra pro cizince Martina Hánová.

Plzeň patří v Česku k největším centrům legální i nelegální práce gastarbeiterů. "Zaměstnavatelé, tedy agentury, by se měli podílet i na nákladech na vyhoštění v případě ztráty pracovního místa i na nákladech na zdravotní pojištění," říká Hánová.

Problémy s agenturními zaměstnanci se však s časem zmenšují. Počet cizinců ze zemí mimo EU, kteří v Česku pracují na základě pracovního povolení, totiž za poslední dva roky klesl přibližně na čtvrtinu - z více než dvou set tisíc na téměř šedesát tisíc. Větší problém nyní představují fiktivní živnostníci. Vietnamci v počtu desítek tisíc se do Česka dostali na základě víza pro živnostníky, aniž by museli skutečně prokazovat, že v Česku budou fungovat jako podnikatelé. Ve skutečnosti se stali obyčejnými námezdními dělníky různých agentur. Jsou zaměstnáváni na základě "švarcsystému", smluv o dílo nebo jako členové nejrůznějších družstev, která nemusejí ze zákona platit za pronajímání lidí do továren daně. Snahou státu je, aby jejich počet dále nerostl.

Chaos a nedůslednost při kontrolách využívání práce gastarbeiterů a dalších námezdních dělníků připravily už stát podle odhadu odborových organizací o miliardy. Nejrůznější dovozci levné pracovní síly pro montovny v celém Česku už loni sice přišli kvůli krizi a propouštění o podstatný zdroj zisků, ale princip šizení zůstává platný dál - nelegální zaměstnávání, vykazování nižších než skutečných platů, vyplácení mzdy formou nedaněných "cesťáků" nebo obcházení úhrad zdravotního pojištění.

Cizinci - nejčastěji Vietnamci - potřebují každou korunu na splácení dluhu za náklady na příjezd do Česka a jsou ochotni přistoupit i na diskriminační podmínky u svých agentur i vyslovenou šikanu.

"Připadá mi to, že se vláda snaží hasit poněkud nedůsledně požár, který ve velkém vznikl už dávno. Postihovat zaměstnavatele, který nenahlásil své zaměstnance a ti případně pracují ve firmách načerno, lze už i podle současné legislativy," připomíná jednatel ostravské společnosti JOB centrum Radovan Burkovič.

Uvítal by třeba praxi, která funguje v sousedním Německu. Cizinec, který přijde o práci, tam nepřijde zároveň o povolení k pobytu a nemusí okamžitě opustit zemi. Má ještě měsíc k nalezení nové práce. "Jenže i tak by u nás narazil na obrovskou byrokracii kolem obnovení pracovního povolení. Takže jeden měsíc by u nás určitě nestačil," soudí Burkovič.


Co přinese novela pobytového zákona

Živnostníci

Ministerstvo vnitra v novele navrhlo, aby žadatel o dlouhodobé vízum za účelem podnikání přišel osobně na zastupitelský úřad a předložil výpis z živnostenského rejstříku.

Biometrické průkazky

Cizinci ze třetích zemí mají od května 2011 dostávat místo štítku do pasu speciální karty s čipem. Ten bude obsahovat fotografii a otisky prstů.

Mění se podmínky pro navracení cizinců

Česko kvůli požadavkům EU vytvoří nový systém navracení neoprávněně pobývajících cizinců ze třetích zemí.

Sankce za práci načerno

Sankce za zaměstnávání načerno se mají dotknout hlavě agentur a firem, které z nelegálního zaměstnávání cizinců těží. Kromě finančních pokut bude možné také dočasně zavřít provozovnu.

Nové povinnosti agenturám

Agentury zaměstnávající cizince budou platit náklady za jejich vyhoštění do země původu, pokud se propadnou do ilegality. Pokud je agentury propustí dřív, než jim vyprší pracovní povolení, budou jim hradit zdravotní péči.


Cizinci v Česku

58 911

bylo k k 31. 7. v ČR vydáno platných pracovních povolení (netýká se cizinců ze zemí EU a Švýcarska).

425 172

cizinců legálně pobývalo v ČR k 31. 7. 2010. Z toho 186 174 s trvalým pobytem a 238 998 s dlouhodobým pobytem.

89 500

cizinců má nyní v Česku živnostenské oprávnění. Nejvíce je Vietnamců (34 tisíc) a Ukrajinců (28 tisíc). Oproti prvnímu pololetí 2009 vzrostl počet podnikajících cizinců o šest tisíc.

Související